Ценоразписи

1822-5
Файл
Добавен
12.12.2018 / ДГС Карнобат
1822-4
Файл
Добавен
12.12.2018 / ДГС Карнобат
1822-3
Файл
Добавен
12.12.2018 / ДГС Карнобат
11824-2
Файл
Добавен
12.12.2018 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.12.2018 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис топола
Файл
Добавен
11.12.2018 / ДГС Елхово
11817-1
Файл
Добавен
07.12.2018 / ДГС Карнобат
11824-1
Файл
Добавен
06.12.2018 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за продажба на увредена каламитетна иглолистна дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата
Файл
Добавен
06.12.2018 / ДГС Сливен
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина от обект 1825
Файл
Добавен
06.12.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи от обект 1825
Файл
Добавен
06.12.2018 / ДГС Средец
Продажба на добита дървесина по ценоразпис от съхнеща дървесина - Обект 1813-5
Файл
Добавен
05.12.2018 / ДГС Свиленград
11813-2, 11825-1
Файл
Добавен
05.12.2018 / ДГС Карнобат
одобрено предложение за продажба на добита д-на
Файл
Добавен
05.12.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита д-на
Файл
Добавен
05.12.2018 / ДГС Н. Паничарево
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
04.12.2018 / ДЛС Несебър
одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
04.12.2018 / ДЛС Ропотамо
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
04.12.2018 / ДГС Звездец
одобрено предложение за продажба на добита д-на
Файл
Добавен
03.12.2018 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС - БУРГАС"
Файл
Добавен
03.12.2018 / ДГС Бургас