Ценоразписи

ценоразпис
Файл
Добавен
25.05.2018 / ДГС Свиленград
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина на ТП "ДГС Звездец"
Файл
Добавен
25.05.2018 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
23.05.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
23.05.2018 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.05.2018 / ДГС Нова Загора
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 4 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
22.05.2018 / ДГС Кости
Ценоразпис по чл. 71, ал.1, т. 1 от Наредбата за дървесина, добита от санитарни и принудителни сечи по предписание на РДГ и ЛЗС, одобрен на 21.05.2018 г.
Файл
Добавен
22.05.2018 / ДГС Котел
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
22.05.2018 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис, на основание чл. 71, ал. 12 от Наредбата през 2018 г.
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА 2018 Г.
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
Одобрен ценоразпис за нуждите на МН за 2018 г.
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Звездец
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Н. Паничарево
Добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
18.05.2018 / ДГС Свиленград
Добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
18.05.2018 / ДГС Свиленград
ценоразпис 17.05.2018г.
Файл
Добавен
18.05.2018 / ДЛС Несебър
Ценоразписи 17.05.2018г.
Файл
Добавен
18.05.2018 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
11.05.2018 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на дървесина поч л.71, ал.1 от наредбата
Файл
Добавен
11.05.2018 / ДГС Сливен
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 3 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
10.05.2018 / ДГС Кости