Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС - Бургас"
Файл
Добавен
18.04.2019 / ДГС Бургас
1917*4, 11902-3
Файл
Добавен
17.04.2019 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за МН
Файл
Добавен
15.04.2019 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
11.04.2019 / ДГС Айтос
1718-6
Файл
Добавен
11.04.2019 / ДГС Карнобат
ценоразпис
Файл
Добавен
09.04.2019 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
09.04.2019 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
09.04.2019 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
03.04.2019 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
02.04.2019 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
01.04.2019 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
01.04.2019 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
01.04.2019 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
01.04.2019 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
01.04.2019 / ДЛС Несебър
Продажба на добита дървесина по ценоразпис от съхнеща дървесина за юридически лица
Файл
Добавен
29.03.2019 / ДГС Свиленград
11907-2, 11908-2
Файл
Добавен
27.03.2019 / ДГС Карнобат
11823-7
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДГС Елхово
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър