Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
25.09.2017 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
25.09.2017 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
25.09.2017 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
25.09.2017 / ДГС Бургас
1724-1
Файл
Добавен
25.09.2017 / ДГС Карнобат
Одобрени предложения за продажба по ценоразпис в ТП ДГС Средец - пакети №№1715-6, 1715-7, 1717-2,1717-3,1718-8, 1718-9
Файл
Добавен
25.09.2017 / ДГС Средец
1718-1
Файл
Добавен
25.09.2017 / ДГС Карнобат
Ценоразпис орехова дървесина
Файл
Добавен
21.09.2017 / ДГС Тунджа
Продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
20.09.2017 / ДГС Сливен
продажба на добита дървесина по одобрен ценоразпис-начало на продажбите-20.09.2017г. от 9.00 часа
Файл
Добавен
20.09.2017 / ДГС Н. Паничарево
Одобрени предложения за продажба по ценоразпис в ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
19.09.2017 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
19.09.2017 / ДГС Малко Търново
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
19.09.2017 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
18.09.2017 / ДГС Бургас
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина/начало на продажбите-18.09.2017г. 15.30часа/
Файл
Добавен
18.09.2017 / ДГС Н. Паничарево
Продажба по ценоразпис на добити количества дървесина от Пакет 11712-4
Файл
Добавен
18.09.2017 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за продажба на добита съхнеща дървесина. Ценоразписа е в сила до изчерпване на количествата.
Файл
Добавен
18.09.2017 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на територията на ДГС Айтос
Файл
Добавен
16.09.2017 / ДГС Айтос
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
14.09.2017 / ДЛС Ропотамо
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица
Файл
Добавен
14.09.2017 / ДГС Н. Паничарево