Ценоразписи

Продажба на добита дървесина по реда на чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от юридически лица
Файл
Добавен
19.07.2019 / ДГС Свиленград
1907-8
Файл
Добавен
17.07.2019 / ДГС Карнобат
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
17.07.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.07.2019 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
17.07.2019 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
16.07.2019 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
16.07.2019 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
15.07.2019 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
15.07.2019 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
12.07.2019 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас
Файл
Добавен
12.07.2019 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
12.07.2019 / ДГС Бургас
11911-5
Файл
Добавен
08.07.2019 / ДГС Карнобат
11907-5
Файл
Добавен
08.07.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
05.07.2019 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
05.07.2019 / ДГС Айтос
1906-2
Файл
Добавен
05.07.2019 / ДГС Карнобат
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
05.07.2019 / ДГС Звездец
ценоразпис за продажба на дървесина от общинска горска територия, стопанисвана от ТП ДЛС Ропотамо
Файл
Добавен
04.07.2019 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
04.07.2019 / ДЛС Ропотамо