Ценоразписи

одобрено предложение за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
23.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис за ползване на услуги по линия на организиран ловен туризъм за ловен сезон 2018/2019 година
Файл
Добавен
22.11.2017 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис лп
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДГС Тунджа
Одобрени ценоразписи за продажба на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДГС Елхово
1726-2
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДГС Карнобат
1728-5
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДГС Карнобат
Продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Малко Търново
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис при ТП "ДГС БУРГАС"
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Бургас
продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС ЧЕРЕН БОР /КАЛАМИТЕТ/
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Тунджа
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Малко Търново