Годишен план за ползване на дървесина

Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. в ТП ДГС Средец - променен
Файл
Добавен
18.09.2017 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2017г. на ТП ''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
23.08.2017 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2017 г.
Файл
Добавен
17.08.2017 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
16.08.2017 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина с добавени отдели
Файл
Добавен
14.08.2017 / ДГС Нова Загора
Променен годишен план с включени съхнещи иглолистни култури
Файл
Добавен
14.08.2017 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
11.08.2017 / ДГС Стара Загора
годишен план за ползване на дървесина за 2017год.
Файл
Добавен
02.08.2017 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване на дървесина през 2017г. - променен.
Файл
Добавен
17.07.2017 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
13.07.2017 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина 2017 г. - ТП "ДГС Котел"- 26.05.2017 г.
Файл
Добавен
08.06.2017 / ДГС Котел
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина 2017 г.
Файл
Добавен
05.06.2017 / ДГС Стара река
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г.
Файл
Добавен
04.05.2017 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. - редовни плюс преходни и допълнителни отдели
Файл
Добавен
07.03.2017 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година
Файл
Добавен
20.02.2017 / ДГС Котел
Одобрен, променен годишен план за ползване на дървесина през 2017
Файл
Добавен
09.02.2017 / ДГС Тунджа
Годишен план ПД/2017 - окончателен - м. януари / ред+пр + доп - изкл/
Файл
Добавен
06.02.2017 / ДГС Казанлък
Годишен план за ползване на дървесина за 2017г. на ТП ДГС Малко Търново.
Файл
Добавен
06.02.2017 / ДГС Малко Търново
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г.
Файл
Добавен
02.02.2017 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г.
Файл
Добавен
01.02.2017 / ДГС Средец