Годишен план за ползване на дървесина

ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018 г. НА ТП ''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
Файл
Добавен
02.05.2018 / ДГС Средец
Променен годишен план за ползване на дървесина.
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
13.04.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина през 2018г.
Файл
Добавен
14.02.2018 / ДГС Стара Загора
Променен Годишен план за ползване на дървесина през 2018г. в ДГТ с включени допълнителни преходни отдели.
Файл
Добавен
09.02.2018 / ДГС Маджарово
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ" за 2018г.
Файл
Добавен
07.02.2018 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
06.02.2018 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
06.02.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. с включени допълнителни и преходни отдели
Файл
Добавен
02.02.2018 / ДГС Нова Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА"-ЯМБОЛ
Файл
Добавен
31.01.2018 / ДГС Тунджа
Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
30.01.2018 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина от ЛФ 2018
Файл
Добавен
26.01.2018 / ДЛС Граматиково
променен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г., в горски територии държавна собственост
Файл
Добавен
25.01.2018 / ДГС Бургас
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2017г в ДГФ
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина 2018 год.
Файл
Добавен
24.11.2017 / ДГС Мъглиж
Годишен план за ползване на дървесина - ТП "ДЛС Ропотамо" през 2018 година
Файл
Добавен
22.11.2017 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. в горски територии - държавна собственост на ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 година на ТП Държавно горско стопанство "Елхово"
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Маджарово" за 2018 г.
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Маджарово