Годишен план за ползване на дървесина

Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. в горски територии - държавна солственост
Файл
Добавен
17.01.2019 / ДГС Стара Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС СВИЛЕНГРАД ЗА 2019 ГОД.
Файл
Добавен
20.12.2018 / ДГС Свиленград
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДГС Твърдица
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА „ТП ДГС-ТУНДЖА“- ЯМБОЛ ЗА 2019г.
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДГС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2019Г.
Файл
Добавен
22.11.2018 / ДГС Тича
Годишен план за 2019г.
Файл
Добавен
20.11.2018 / ДГС Ивайловград
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
19.11.2018 / ДГС Мъглиж
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2019г.
Файл
Добавен
16.11.2018 / ДГС Хасково
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018
Файл
Добавен
16.11.2018 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина за 2019г.
Файл
Добавен
16.11.2018 / ДЛС Граматиково
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС ГУРКОВО ЗА 2019Г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Гурково
Годишен план за ползване на дървесина 2019
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДЛС Мазалат
Годишен план за ползване на дървесина - 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Маджарово
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ" ПРЕЗ 2019Г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина през 2019г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Ново Паничарево за 2019г.:
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. от ДГТ , на територията на ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Стара Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС ТИЧА ЗА 2019 г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Тича
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДЛС Несебър" през 2019г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДЛС Несебър