Процедури

Процедура № 2471 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 30.10.2018
Втора дата
Начална цена 19,365.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до клиента - обект № 1886 на 30.10.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1886
Дървесен вид бк,см,ела,гбр,
Едра 63 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 30 куб.м.
За огрев 268 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 453 куб.м.