Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3283 ДГС Н. Паничарево 23.07.2019 Събиране на оферти с обява Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МАТЕРИАЛИ /ИЗВЪН ДЕПАТА ПО НАРЕДБА № 8/ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
Процедура № 3283 на ДГС Н. Паничарево от 23.07.2019 е прекратена!
3282 ДГС Хасково 19.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,120.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ""Механизирана направа на нови минерализовани ивици на територията на ТП "ДГС Хасково"" Виж пълна информация
3281 ДГС Тича 25.07.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Tича” Виж пълна информация
3280 ДГС Звездец 30.07.2019 Пакет № 1.8.-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.24 куб.м. 3.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.14 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,142.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина за пакет № 1.8.-4 Виж пълна информация
3279 ДГС Казанлък 26.07.2019 29.07.2019 2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 600 куб.м. 0 куб.м. 600 куб.м.
здб,бк
Процедури за добив на дървесина 15,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад “Бузовград” до дома на клиента Виж пълна информация
3278 ДЛС Мазалат 26.07.2019 1947-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
229 куб.м. 241 куб.м. 17 куб.м. 14 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 627 куб.м.
бк,см,дгл
Процедури за продажба на дървесина 52,368.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1947-1 на 26.07.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3277 ДЛС Мазалат 26.07.2019 1947
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
304 куб.м. 244 куб.м. 17 куб.м. 20 куб.м. 184 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м.
см,бк,гбр,дгл,
Процедури за добив на дървесина 22,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект №1947 на 26.07.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3276 ДГС Кости 17.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба № ИЗ -1973/29.10.2009 г. за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3275 ДГС Звездец 26.07.2019 Пакети № 1918-1 и 1919-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 68 куб.м. 3 куб.м. 195 куб.м. 258 куб.м. 4 куб.м. 625 куб.м.
дъб, цер, габър, келев габър, маждрян
Процедури за продажба на дървесина 47,433.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за пакет № 1918-1 и № 1919-1 Виж пълна информация
3274 ДГС Звездец 26.07.2019 ОБЕКТИ № 1918 и 1919
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 68 куб.м. 3 куб.м. 195 куб.м. 258 куб.м. 4 куб.м. 625 куб.м.
дъб, цер, габър, келев габър, маждрян
Процедури за добив на дървесина 14,995.62 лв. без ДДС
Предмет: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА за ОБЕКТИ № 1918 и № 1919 Виж пълна информация
3273 ДГС Айтос 24.07.2019 1961
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 109 куб.м. 18 куб.м. 429 куб.м. 454 куб.м. 0 куб.м. 891 куб.м.
бл,цр,здб,избк,гбр
Процедури за добив на дървесина 20,541.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1961. Виж пълна информация
3272 ДГС Айтос 24.07.2019 1960
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 279 куб.м. 55 куб.м. 700 куб.м. 740 куб.м. 0 куб.м. 1462 куб.м.
бл,здб,цр,гбр,избк,мжд и др.
Процедури за добив на дървесина 35,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1960. Виж пълна информация
3271 ДГС Айтос 24.07.2019 1958
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 175 куб.м. 35 куб.м. 653 куб.м. 663 куб.м. 0 куб.м. 1334 куб.м.
бл,цр,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 32,106.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1958. Виж пълна информация
3270 ДГС Айтос 24.07.2019 1957
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 208 куб.м. 28 куб.м. 437 куб.м. 322 куб.м. 0 куб.м. 774 куб.м.
бл,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 17,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 24.07.2019 г. за Обект № 1957. Виж пълна информация
3269 ДГС Гурково 23.07.2019 194145, 194146, 194147, 194148, 194149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 1526 куб.м. 1006 куб.м. 0 куб.м. 2573 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,мждр,кл,цр,бл
Процедури за добив на дървесина 81,817.21 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3268 ДГС Ивайловград 23.07.2019 1907-1;1911-1;1912-1;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1501 куб.м. 0 куб.м. 1551 куб.м.
здб;бл;кгбр;мжд;цр;
Процедури за продажба на дървесина 107,081.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 23.07.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3267 ДГС Нова Загора 17.07.2019 1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 55 куб.м. 708 куб.м. 0 куб.м. 763 куб.м.
ак, ор, цр
Процедури за добив на дървесина 17,549.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 3267 на ДГС Нова Загора от 17.07.2019 е прекратена!
3266 ДГС Ивайловград 23.07.2019 1907;1911;1912;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5123 куб.м. 0 куб.м. 5173 куб.м.
бл;здб;кгбр;мжд;цр;
Процедури за добив на дървесина 127,674.41 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 23.07.2019г. Виж пълна информация
3265 ДГС Звездец 24.07.2019 1915-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
350 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 387 куб.м.
дъб, цер
Процедури за продажба на дървесина 45,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за пакет № 1915-1 Виж пълна информация
3264 ДГС Малко Търново 23.07.2019 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м. 319 куб.м. 160 куб.м. 911 куб.м.
изгор, избк
Процедури за добив на дървесина 21,642.18 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии от ТП ДГС Малко Търново, обект 1913. Виж пълна информация