slide

Ценоразпис разсадници

Ценоразпис на фиданките произведени в горски разсадник "Извора" на територията на ТП ДГС Айтос, предвидени за продажба през сезон 2022/2023 год.
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис за школувани фиданки - без вадене
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис контейнерни фиданки - 2022/2023г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис школувани фиданки 2022/2023г
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис на фиданките, произведени в ГР "Ормана" на територията на ТП "ДГС Тунджа" гр.Ямбол през 2022/2023г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2022/2023 год.
Файл
Добавен
26.10.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2022 год.
Файл
Добавен
14.07.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис контейнерни фиданки 2022г.
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис школувани фиданки 2022г.
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ШКОЛУВАНИ ФИДАНКИ 2022 ГОД.
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис фиданки
Файл
Добавен
01.12.2021 / ДГС Гурково
Ценоразпис за продажба на школувани фиданки 2021/2022 год.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис на фиданките произведени в разсадник"Извора" на терит. на ТП ДГС Айтос,предвидени за продажба през сезон 2021/2022г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на фиданки през сезон 2021/2022 г.
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДЛС Мазалат
Разсадник (ценоразпис)
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Бургас
Ценоразпис ГР "Ормана"
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис фиданки
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис семенищни фиданки 2021/2022г.
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
19.04.2021 / ДЛС Тунджа