slide

Ценоразпис разсадници

Ценоразпис аризонски кипарис
Файл
Добавен
22.03.2021 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис фиданки 2020-2021г.
Файл
Добавен
10.02.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис на фиданките в държавен горски разсадник "Извора" на терит. на ТП ДГС Айтос за продажба през сезон 2020/2021 год.
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис за школувани фиданки-2020-21 г.
Файл
Добавен
07.12.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за контейнерни фиданки-2020-21 г.
Файл
Добавен
07.12.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС - СЕМЕНИЩНИ ФИДАНКИ 2020/2021Г.
Файл
Добавен
01.12.2020 / ДЛС Несебър
ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник Павел баня на територията на ТП ДЛС МАЗАЛАТ през сезон 2020/2021 г.
Файл
Добавен
17.11.2020 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис на фиданки в горски разсадник "Ормана"
Файл
Добавен
17.11.2020 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" ноември 2020 год.
Файл
Добавен
16.11.2020 / ДГС Бургас
Допълнителен ценоразпис за продажба на фиданки 2020г. , ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис - семенищни фиданки 2019/2020г.
Файл
Добавен
26.03.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис на фиданките в държавен горски разсадник "Извора" на територията на ТП ДГС Айтос предвидени за продажба през 2019/2020год.
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис разсадник 2019-2020г.
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Сливен
Ценоразпис на фиданките, произведени в горски разсадник "Зора" на територията на ТП ДГС Стара Загора - октомври 2019г.
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" октомври 2019 год
Файл
Добавен
23.10.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" март 2019 год.
Файл
Добавен
27.03.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник"Извора" на територията на ТП ДГС Айтос предвидени за продажба през сезон 2018/2019год.
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Айтос
Ценоразпис разсадник 2018-2019г.
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Царево
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2018/2019 год.
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Бургас