slide

Ценоразпис разсадници

Ценоразпис на фиданките, произведени в горски разсадник "Зора" на територията на ТП ДГС Стара Загора - октомври 2019г.
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" октомври 2019 год
Файл
Добавен
23.10.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" март 2019 год.
Файл
Добавен
27.03.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник"Извора" на територията на ТП ДГС Айтос предвидени за продажба през сезон 2018/2019год.
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Айтос
Ценоразпис разсадник 2018-2019г.
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Царево
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2018/2019 год.
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2017 год.
Файл
Добавен
05.12.2017 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС на фиданки и коледни елхи произведени в държавен разсадник на ТП ДГС Казанлък за сезона на 2017 /2018 год.
Файл
Добавен
24.11.2017 / ДГС Казанлък
Ценоразпис разсадници- ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Ценоразпис разсадник 2017/2018г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Айтос
Ценоразпис ГР Димитровград 2017г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Хасково
Ценоразпис на фиданките произведени на територията на ТП "ДГС ГУРКОВО" през 2017/2018 год
Файл
Добавен
10.11.2017 / ДГС Гурково
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" октомври 2017 год.
Файл
Добавен
02.11.2017 / ДГС Бургас
Ценоразпис школувани фиданки 2016/2017 г.
Файл
Добавен
04.05.2017 / ДЛС Несебър
Ценоразпис контейнерни фиданки 2016/2017 г.
Файл
Добавен
04.05.2017 / ДЛС Несебър
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" през сезон 2016/2017 год..
Файл
Добавен
22.03.2017 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в разсадник " Павел баня "на територията на ТП ДЛС "Мазалат" през сезон 2016/2017 год.
Файл
Добавен
02.12.2016 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис на фиданките произведени на територията на ТП "ДГС ГУРКОВО" през сезон 2016/2017 год
Файл
Добавен
25.11.2016 / ДГС Гурково
Одобрен ценоразпис за фиданки, произведени в ДГР "Малката река"
Файл
Добавен
23.11.2016 / ДГС Средец
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Зиркова воденица" на територията на ДГС ЦАРЕВО" през сезон 2016/2017 год.
Файл
Добавен
21.11.2016 / ДГС Царево