Ценоразписи

Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
09.07.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.07.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис ЮЛ - 06.07.2020
Файл
Добавен
09.07.2020 / ДЛС Тополовград
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.07.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.07.2020 / ДГС Гурково
2001-12,2009-1
Файл
Добавен
03.07.2020 / ДГС Карнобат
12008-4
Файл
Добавен
30.06.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.06.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.06.2020 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
29.06.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.06.2020 / ДГС Малко Търново
Одобрено предложение за продажба на дървесина от временен склад на физически лица
Файл
Добавен
25.06.2020 / ДГС Средец
2001-11, 2006-5, 12008-3
Файл
Добавен
24.06.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис 1.8-1
Файл
Добавен
24.06.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис 2003-6
Файл
Добавен
24.06.2020 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
23.06.2020 / ДГС Средец
Предложение №6
Файл
Добавен
19.06.2020 / ДГС Н. Паничарево
ПРЕДЛОЖЕНИЕ №5
Файл
Добавен
19.06.2020 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис - 2004-6; 2009-4; 2010-4
Файл
Добавен
19.06.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.06.2020 / ДЛС Несебър