Ценоразписи

Ценоразпис 2026-1
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Средец
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС ПО ЧЛ.71, АЛ.1
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДЛС Тополовград
ЦЕНОРАЗПИС ПО ЧЛ.71, АЛ.1 ЗА ОБЕКТ 2030
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис обект 2010-1
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Маджарово
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДЛС Несебър
2006-7;2001-17
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Карнобат
2008-6;2012-9;2021-3;12008-7
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Елхово
ценоразпис по чл.71,ал.1 за обект 2037
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДЛС Тополовград
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
06.11.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.11.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
02.11.2020 / ДГС Бургас
2021-2
Файл
Добавен
30.10.2020 / ДГС Карнобат
2020-2
Файл
Добавен
30.10.2020 / ДГС Карнобат
ценоразпис
Файл
Добавен
29.10.2020 / ДЛС Несебър