Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
21.05.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДЛС Несебър
2003-1,2001-9,1904-11
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от об.2012
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от об.2010
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис 2020_3
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020_2
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Царево
12008-1
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Карнобат
2006-3
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.05.2020 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 7 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
14.05.2020 / ДГС Кости
Ценоразпис 1915-7
Файл
Добавен
14.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
13.05.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.05.2020 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценаразпис от съхнеща дървесина добита през 2020г. за юридически лица от Обект 2021
Файл
Добавен
12.05.2020 / ДГС Свиленград
Ценоразпис 1908-9
Файл
Добавен
11.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис 1915-6, 1916-6
Файл
Добавен
11.05.2020 / ДГС Звездец
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.05.2020 / ДЛС Ропотамо