Ценоразписи

ценоразпис
Файл
Добавен
29.10.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.10.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 18 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДГС Кости
2008-5, 2012-8
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис - местно население
Файл
Добавен
27.10.2020 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.10.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 16 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
27.10.2020 / ДГС Кости
2017-3, 2020-1, 2021-1
Файл
Добавен
27.10.2020 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА.
Файл
Добавен
26.10.2020 / ДГС Елхово
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 16 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
23.10.2020 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 15 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
22.10.2020 / ДГС Кости
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
22.10.2020 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
22.10.2020 / ДГС Айтос
2006-7, 2001-17
Файл
Добавен
21.10.2020 / ДГС Карнобат
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Несебър