slide

Ценоразписи

Обект № 2309-6
Файл
Добавен
30.04.2024 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.04.2024 / ДГС Котел
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 31
Файл
Добавен
30.04.2024 / ДГС Кости
ценоразпис МН
Файл
Добавен
29.04.2024 / ДГС Ивайловград
Обект 2403-13
Файл
Добавен
29.04.2024 / ДГС Звездец
Обект № 2405-1
Файл
Добавен
29.04.2024 / ДГС Звездец
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата от Обекти № 2305, 2337, за Кроношпан България ЕООД.
Файл
Добавен
29.04.2024 / ДГС Мъглиж
12405-12
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 30
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 29
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДГС Кости
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково
ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДЛС Граматиково