slide

Ценоразписи

ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели: 29 б - Обект № 2329, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели: 146 а - Обект № 2321, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели: 104 в, 107 а - Обект № 2315 ДД, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Мъглиж
2307-4
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Карнобат
2307-2
Файл
Добавен
28.08.2023 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията на Община Твърдица за лични нужди без право на продажба съгласно чл.71, ал.8 от Наредбата.
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал.1, т 1, т4 и ал. 2 т.3
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Айтос
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис ФЛ
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Стара река
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 7
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДГС Кости
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2313ДД-3
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
23.08.2023 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
21.08.2023 / ДГС Твърдица
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 6
Файл
Добавен
21.08.2023 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.08.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.08.2023 / ДГС Кипилово
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
16.08.2023 / ДГС Средец
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица на тон - юли 2023 г.
Файл
Добавен
16.08.2023 / ДГС Стара Загора