Ценоразписи

ИСКАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА ОТ КАТЕГОРИЯ "ЕДРА"
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на широколистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 6 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Айтос
2001-8
Файл
Добавен
30.04.2020 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 5 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
30.04.2020 / ДГС Кости
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
29.04.2020 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
29.04.2020 / ДГС Елхово
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
29.04.2020 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС 27.04.2020
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС-27.04.2020
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Котел
Предложение продажба на дървесина от склад обект 2015-2
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Свиленград
Предложение продажба на добита дървесина от склад по реда на чл.71ал.4 от Наредбата за отдаване на дейности обект№ 2015-2
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Свиленград
2006-1
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Средец