Ценоразписи

ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ В ДГР„ОРМАНА“ ЗА 2019/2020г.
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Тунджа
1907-9
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Карнобат
1924-5
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
29.10.2019 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
29.10.2019 / ДЛС Несебър
продажба по ценоразпис обект/пакет 1914-6
Файл
Добавен
28.10.2019 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
25.10.2019 / ДГС Бургас
ценоразпис
Файл
Добавен
25.10.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.10.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.10.2019 / ДЛС Несебър
1920-14 и 11901-5 по чл. 71, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредбата/2011г.
Файл
Добавен
24.10.2019 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
22.10.2019 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата, по ценоразпис от съхнеща дървесина за юридически лица-Обект 1917-3
Файл
Добавен
22.10.2019 / ДГС Свиленград
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.10.2019 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата, от съхнеща дървесина за юридически лица от Обект 1917-2
Файл
Добавен
18.10.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по реда на чл.71,ал.1,т.4 от Наредбата, по ценоразпис за физически лица
Файл
Добавен
18.10.2019 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.10.2019 / ДГС Айтос
Ценоразпис вършина
Файл
Добавен
16.10.2019 / ДГС Гурково
Продажба на дървесина по ценоразпис обект/пакет 1907-8
Файл
Добавен
16.10.2019 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
16.10.2019 / ДГС Бургас