Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 7 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.10.2019 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
10.10.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.10.2019 / ДГС Малко Търново
ценоразпис 1906-6; 1914-5
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Звездец
1916-2,1906-4,1920-12
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Карнобат
1924-2
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Средец
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Тунджа
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Айтос
Ценоразспис 1907-7
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Звездец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина.
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДГС Елхово
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДГС Бургас
1926-2,1924-4
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Карнобат
1920-11,1916-1,1906-3
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Средец