Ценоразписи

Ценоразпис 1915-5
Файл
Добавен
20.01.2020 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на широколистна дървесина
Файл
Добавен
20.01.2020 / ДГС Средец
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО СОРТИМЕНТИ В ТП "ДГС КОСТИ" ПО ЧЛ.71,АЛ.1, Т.3 И Т.4 И АЛ.2,Т.1А ОТ НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
16.01.2020 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
16.01.2020 / ДГС Бургас
ценоразпис по чл.71, ал.1 за физически лица
Файл
Добавен
16.01.2020 / ДЛС Тополовград
Одобрен ценоразпис за суха игл.дървесина ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис за ползване на дървесина ТП ДГС Твърдица 2020г.
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Твърдица
Ценоразпис 1917-2
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистни трупи
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.01.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.01.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.01.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис 2020
Файл
Добавен
13.01.2020 / ДГС Гурково
Ценоразпис 2020г.
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Царево
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Айтос
одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Елхово
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 1917 и 1919
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71 от Наредбата , ТП ДГС Стара Загора , 2020г.
Файл
Добавен
07.01.2020 / ДГС Стара Загора
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
06.01.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис на ДГС Чирпан за 2020 год.
Файл
Добавен
06.01.2020 / ДГС Чирпан