Ценоразписи

Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата, по ценоразпис от съхнеща дървесина за юридически лица-Обект 1917-3
Файл
Добавен
22.10.2019 / ДГС Свиленград
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.10.2019 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата, от съхнеща дървесина за юридически лица от Обект 1917-2
Файл
Добавен
18.10.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по реда на чл.71,ал.1,т.4 от Наредбата, по ценоразпис за физически лица
Файл
Добавен
18.10.2019 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.10.2019 / ДГС Айтос
Ценоразпис вършина
Файл
Добавен
16.10.2019 / ДГС Гурково
Продажба на дървесина по ценоразпис обект/пакет 1907-8
Файл
Добавен
16.10.2019 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
16.10.2019 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 7 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.10.2019 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
10.10.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.10.2019 / ДГС Малко Търново
ценоразпис 1906-6; 1914-5
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Звездец
1916-2,1906-4,1920-12
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Карнобат
1924-2
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Средец
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Тунджа
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Айтос
Ценоразспис 1907-7
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Звездец