Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00777 ДГС Тунджа 10.12.2019 14:30 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2009 Таен 44090.00 лв.
Документи: EL_TURG_KOREN_2009.7z
EТ00773 ДГС Гурково 10.12.2019 14:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204103 за МТ Таен 41212.00 лв.
Документи: 204103.zip
EТ00772 ДГС Гурково 10.12.2019 13:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204102 за МТ Таен 84814.00 лв.
Документи: 204102.zip
EТ00771 ДГС Гурково 10.12.2019 13:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204101 за МТ Таен 18376.00 лв.
Документи: 204101.zip
EТ00770 ДГС Гурково 10.12.2019 12:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204104 Таен 125838.00 лв.
Документи: корен-Ел..zip
EТ00761 ДГС Елхово 10.12.2019 12:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2015 Таен 194560.00 лв.
Документи: obekt_ 2015.rar
EТ00769 ДГС Гурково 10.12.2019 11:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204109 за МТ Таен 27450.00 лв.
Документи: прод МП.zip
EТ00760 ДГС Елхово 10.12.2019 11:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2014 Таен 145938.00 лв.
Документи: obekt_2014.rar
EТ00776 ДГС Тунджа 10.12.2019 10:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2006 Таен 41094.00 лв.
Документи: EL_TURG_KOREN_2006.7z
EТ00759 ДГС Елхово 10.12.2019 09:30 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2013 Таен 69779.00 лв.
Документи: obekt_2013.rar
EТ00775 ДГС Стара река 09.12.2019 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ от обект 2002-Е в териториалния обхват на ТП ДГС Стара река Явен 171465.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00774 ДГС Н. Паничарево 09.12.2019 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2004-2 Явен 100898.00 лв.
Документи: Електонен търг добита д-на 2004-2.sait.rar
EТ00768 ДЛС Мазалат 09.12.2019 12:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2010 Таен 91056.00 лв.
Документи: 2010.zip
EТ00767 ДЛС Мазалат 09.12.2019 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2007 Таен 66757.00 лв.
Документи: 2007.zip
EТ00766 ДЛС Мазалат 09.12.2019 11:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2006 Таен 66864.00 лв.
Документи: 2006.zip
EТ00765 ДЛС Мазалат 09.12.2019 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2004 Таен 22762.00 лв.
Документи: 2004.zip
EТ00764 ДЛС Мазалат 09.12.2019 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2003 Таен 41668.00 лв.
Документи: 2003.zip техн.планове.pdf
EТ00763 ДЛС Мазалат 09.12.2019 09:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2002 Таен 74944.00 лв.
Документи: 2002.zip техн.планове.pdf
EТ00762 ДЛС Мазалат 09.12.2019 09:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2001 Таен 36387.00 лв.
Документи: 2001.zip техн.планове.pdf
EТ00758 ДГС Айтос 06.12.2019 12:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 12; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 12793.35 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-1916-14 - 10.12.2019.rar