Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01507 ДГС Стара река 24.03.2021 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2109-E. Явен 74350.00 лв.
Документи: 2109 Е.rar
EТ01503 ДГС Стара река 24.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2112-Е МТ Явен 27160.00 лв.
Документи: Документация 2112-E МТ.rar
EТ01504 ДГС Стара река 23.03.2021 14:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2109-E Явен 89357.00 лв.
Документи: Документация 2109-Е.rar
EТ01502 ДГС Стара река 23.03.2021 13:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2111-Е Явен 100976.00 лв.
Документи: Документация 2111-Е.rar
EТ01506 ДГС Стара река 23.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2101-E Явен 99037.00 лв.
Документи: 2101-Е.rar
Процедура № EТ01505 е прекратена!
EТ01505 ДГС Стара река 23.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2101-E Явен 99037.00 лв.
Документи: 2101-Е.rar
EТ01501 ДГС Стара река 22.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2110-Е Явен 13115.00 лв.
Документи: 2110-E МТ.rar
EТ01500 ДГС Айтос 17.03.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 10/2021 Явен 10365.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Пакет 10-2021 - прогнозни.rar
EТ01497 ДЛС Мазалат 15.03.2021 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2102 Таен 61767.00 лв.
Документи: 2102 обявяване.rar
EТ01499 ДГС Карнобат 15.03.2021 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12114 Таен 13991.00 лв.
Документи: документация об. 12114.rar
EТ01498 ДГС Карнобат 15.03.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12113 Таен 11918.00 лв.
Документи: документация об. 12113.rar
EТ01496 ДГС Стара Загора 12.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215122 Таен 48880.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_215122.rar
EТ01495 ДЛС Мазалат 10.03.2021 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2116 Таен 88732.00 лв.
Документи: 2116 обявяване.rar
EТ01494 ДГС Стара Загора 08.03.2021 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215109 Таен 23990.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_215109.rar
EТ01493 ДГС Гурково 05.03.2021 13:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214123 Таен 38083.00 лв.
Документи: корен-214123.zip Протокол ОБ.№ 214123.zip Zаpoved klasirane 214123.zip
EТ01492 ДГС Гурково 05.03.2021 12:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214122 Таен 20181.00 лв.
Документи: корен-214122.zip протокол об.№ 214122.zip Zаpoved klasirane 214122.zip
EТ01491 ДГС Гурково 05.03.2021 12:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214118 за МТ Таен 21360.00 лв.
Документи: прод МП.zip протокол об.№ 214118.zip Zapoved klasirane-214118.zip
EТ01490 ДГС Айтос 04.03.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2125-04 Таен 3566.87 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2125-04 -дърв.от склад.rar
Резултати: Протокол ET01490.pdf zapoved klasirane-zali4en.docx
EТ01487 ДГС Н. Паничарево 01.03.2021 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2021-3 Явен 26875.00 лв.
Документи: ел.търг с наддаване 2021-3.rar
Резултати: Протокол 2021-3.pdf ZAPOVED KLASIRANE 23.doc
EТ01489 ДГС Нова Загора 01.03.2021 11:00 ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2103 К НЗ Таен 33993.00 лв.
Документи: Заповед 2103 К НЗ.pdf График 2103 К НЗ пр. 1.pdf Документация търг.rar Техн. план.rar Заповед комисия 001.jpg Заповед комисия 002.jpg Протокол ЕТ01489 001.jpg Протокол ЕТ01489 002.jpg Заповед за класиране.pdf
Резултати: Протокол ЕТ01489 001.jpg Протокол ЕТ01489 002.jpg Заповед за класиране.pdf