Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01100 ДГС Стара река 15.05.2020 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2011-E Явен 6735.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол .doc Протокол 2.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.doc
EТ01101 ДГС Мъглиж 15.05.2020 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203125 Таен 59077.00 лв.
Документи: График.pdf Документация.rar Заповед за откриване.pdf Протокол ET01101.pdf
Резултати: заповед клас.203125.pdf
Процедура № EТ01099 е прекратена!
EТ01099 ДГС Котел 12.05.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 49 Явен 25080.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 49.pdf Протокол ЕТ01099- 12.05.2020.pdf
Резултати: заповед прекратяване прогн. об. 49.pdf
Процедура № EТ01097 е прекратена!
EТ01097 ДГС Стара река 12.05.2020 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2011-Е Явен 9535.00 лв.
Документи: Документация.rar
Резултати: Заповед прекратяване.doc
EТ01096 ДГС Стара река 12.05.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2012-е Явен 5530.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол - 2012-E.doc Протокол 2.doc Договор МТ.doc
Резултати: Заповед класиране - 2012-E.doc Уведомление - 2012-E.doc
Процедура № EТ01090 е прекратена!
EТ01090 ДГС Котел 11.05.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 48 Таен 83781.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ET01090- 11.05.2020.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 48.pdf
EТ01085 ДЛС Ропотамо 11.05.2020 11:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 20-3 Таен 53828.00 лв.
Документи: ел.платформа 20-3.7z протокол 20-3.PDF ценово пр.20-3.PDF приложения договор бурджани 2012.PDF ДОГОВОР БУРДЖАНИ 20-3 – зд.docx
Резултати: протокол 20-3.PDF заповед 20-3.PDF
Процедура № EТ01089 е прекратена!
EТ01089 ДГС Котел 11.05.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 47 Таен 34244.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ЕТ01089-12.05.2020.pdf 14 Протокол № 2-на корен об. 47.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 47.pdf
EТ01084 ДЛС Ропотамо 11.05.2020 10:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 20-2 Таен 43394.00 лв.
Документи: ел.платформа 20-2.7z приложения договор бурджани 2012.PDF ценово пр.20-2.PDF ДОГОВОР БУРДЖАНИ 20-2 – зд.docx
Резултати: заповед 20-2.PDF протокол 20-2.PDF протокол 20-2.PDF
EТ01086 ДГС Котел 11.05.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 30/1 Явен 4155.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 30-1.pdf Протокол ЕТ01086- 11.05.2020 г..pdf Протокол № 2- ЕТ01086-21.05.2020.pdf 12- договор прогнозни об. 30-1.pdf
Резултати: заповед класиране прогн. об. 30-1.pdf
EТ01098 ДГС Мъглиж 11.05.2020 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203110-4 Таен 7492.00 лв.
Документи: Документация.rar Заповед.rar plsm.tif Протокол ET01098.pdf
Резултати: заповед клас.203110-4 прод..pdf
Процедура № EТ01083 е прекратена!
EТ01083 ДЛС Ропотамо 11.05.2020 09:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 20-1 Таен 58809.00 лв.
Документи: ел.платформа 20-1.7z
Резултати: протокол 20-1.PDF заповед прекратяване 20-1.PDF
Процедура № EТ01088 е прекратена!
EТ01088 ДГС Стара река 08.05.2020 13:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2004-Е Явен 122450.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.doc
Резултати: Заповед прекратяване.doc
EТ01095 ДГС Стара Загора 08.05.2020 11:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205132 Таен 36098.00 лв.
Документи: Документация 205132.rar Протокол об.205132.pdf Договор 205132.pdf Протокол 2 об.205132.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205132.pdf
EТ01094 ДГС Стара Загора 08.05.2020 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205135 Таен 35072.00 лв.
Документи: Документация 205135.rar Протокол об.205135.pdf Договор 205135.pdf Протокол 2 об.205135.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205135.pdf
EТ01093 ДГС Стара Загора 08.05.2020 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205134 Таен 48402.00 лв.
Документи: Документация 205134.rar Протокол об.205134.pdf Договор 205134.pdf Протокол 2 об.205134.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205134.pdf
EТ01087 ДГС Стара река 08.05.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2010-Е Таен 13067.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол .doc Протокол 2.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
EТ01092 ДГС Стара Загора 08.05.2020 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205131 Таен 46291.00 лв.
Документи: Документация 205131.rar Протокол об.205131.pdf Договор 205131.pdf Протокол 2 об.205131.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205131.pdf
Процедура № EТ01091 е прекратена!
EТ01091 ДГС Стара Загора 08.05.2020 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205130 Таен 72584.00 лв.
Документи: Документация 205130.rar Протокол 205130.pdf
Резултати: Заповед Прекратяване 205130.pdf
Процедура № EТ01080 е прекратена!
EТ01080 ДГС Котел 30.04.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 69837.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5- график об. 8.pdf Протокол ЕТ 01080- 30.04.2020.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 8.pdf