Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01081 ДГС Мъглиж 30.04.2020 11:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203123 Таен 49057.00 лв.
Документи: 203123 обявяване.7z Протокол ET01081.pdf
Резултати: заповед клас.203123 ел.т-г.pdf
Процедура № EТ01079 е прекратена!
EТ01079 ДГС Котел 30.04.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 30/1 Явен 4385.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график об. 30-1.pdf заповед прекратяване прогн. об. 30-1.pdf
Резултати: заповед прекратяване прогн. об. 30-1.pdf
EТ01082 ДЛС Несебър 30.04.2020 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2004-1 Таен 9456.32 лв.
Документи: трупи ЕТ-2020 - 4.rar
Резултати: заповед спечелил № 2004-1.doc
EТ01078 ДГС Котел 30.04.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 30 Явен 28825.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx график об. 30.pdf Протокол ET01078-30.04.2020.pdf 16 Протокол документи-прогн. об.30.pdf 20 договор прогнозни об. 30.pdf
Резултати: 13-заповед класиране прогн. об. 30.pdf
EТ01077 ДГС Котел 30.04.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 29 Явен 14808.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx график об. 29.pdf Протокол ЕТ 01077- 04.05.2020.pdf 16 Протокол документи-прогн. об.29.pdf 19 договор прогнозни об. 29.pdf
Резултати: 156-заповед класиране прогн. об. 29.pdf
EТ01076 ДГС Котел 29.04.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 12 Явен 57171.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx график об. 12.pdf Протокол ЕТ 01076-29.04.2020.pdf 16 Протокол документи-прогн. об. 12.pdf 18 договор прогнозни об. 12.pdf
Резултати: заповед класиране прогн. об. 12.pdf
Последно потвърдена цена 57742.71 лв 29.04.2020 09:03:09
Процедура № EТ01075 е прекратена!
EТ01075 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2013 Явен 70554.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
Резултати: 2013.pdf ЗАПОВЕ Прекратяване 2013.docx
Процедура № EТ01074 е прекратена!
EТ01074 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 12:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2012 Явен 34186.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
Резултати: 2012.pdf ЗАПОВЕ Прекратяване 2012.docx
EТ01073 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 11:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2011 Явен 73662.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
Резултати: 2011.pdf ZAPOVED KLASIRANE 2011.doc Д-р № 25.pdf
Процедура № EТ01072 е прекратена!
EТ01072 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 10:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2008 Явен 58157.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
Резултати: 2008.pdf ЗАПОВЕ Прекратяване 2008.docx
Процедура № EТ01071 е прекратена!
EТ01071 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 09:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2007 Явен 33564.00 лв.
Документи: 1 Заповед на директора.pdf 2 Условия.pdf 3_ДОГОВОР КОРЕН ПРОЕКТ.pdf 4 Заявление.pdf 5 Декларация по чл. 74, ал. 3.pdf 6 Декларация конфиденциалност.pdf График об.2007.pdf техн. план 131 и.pdf техн. план 307 г.pdf техн. план 307 е.pdf техн. план 307 ж.pdf техн. план 326 г.pdf Заповед корекция техническа грешка.pdf Заповед РД-10-93 от 10.04.2020 г. ВЯРНА.pdf
Резултати: 2007.pdf ЗАПОВЕ Прекратяване 2007.docx
Процедура № EТ01065 е прекратена!
EТ01065 ДГС Котел 10.04.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 14 Таен 18962.00 лв.
Документи: 16-на корен ел.търг об. 14-20.rar
Резултати: прекратяване об. 14-20.rar
Процедура № EТ01064 е прекратена!
EТ01064 ДГС Котел 10.04.2020 11:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 71337.00 лв.
Документи: 15-на корен ел.търг об. 8-20.rar
Резултати: прекратяване об. 8-20.rar
Процедура № EТ01063 е прекратена!
EТ01063 ДГС Котел 10.04.2020 10:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 12 Таен 67531.00 лв.
Документи: 14-на корен ел.търг об. 12-20.rar
Резултати: прекратяване об. 20.rar
Процедура № EТ01062 е прекратена!
EТ01062 ДГС Котел 10.04.2020 09:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 24 Таен 89062.00 лв.
Документи: 13 -на корен ел.търг об. 24-20.rar
Резултати: прекратяване об. 20.rar
Процедура № EТ01070 е прекратена!
EТ01070 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2013 Явен 70554.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2013.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2013.pdf
Процедура № EТ01069 е прекратена!
EТ01069 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 12:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2012 Явен 34186.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2012.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2012.pdf
Процедура № EТ01068 е прекратена!
EТ01068 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 11:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2011 Явен 73662.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2011.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2011.pdf
Процедура № EТ01067 е прекратена!
EТ01067 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 10:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2008 Явен 58157.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2008.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2008.pdf
Процедура № EТ01066 е прекратена!
EТ01066 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 09:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2007 Явен 33564.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2007.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2007.pdf