Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00708 ДЛС Несебър 20.11.2019 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 1906-1 Таен 4429.36 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00707 ДГС Карнобат 19.11.2019 10:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 1906-5 Явен 18444.80 лв.
Документи: Заповед 1906-5 заличен подпис.pdf ДЕКЛАРАЦИЯ 18, ал.3 за ФЛ.doc декларация конфиденциалност.doc Декларация по чл. 18,ал.3 за ЮЛ.doc Декларация по чл. 74, ал. 3 Нар..doc Заявление.doc план сметка 1906-5.PDF проект на договор.doc условия 1906-5.doc
Процедура № EТ00706 е прекратена!
EТ00706 ДГС Айтос 08.11.2019 10:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 11348.97 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-1916-14.rar Протокол ET00706
Резултати: Zapoved prekrat. zali4en.docx Zapoved prekrat. zali4en-1.docx
EТ00705 ДГС Карнобат 04.11.2019 15:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на действително добита дървесина от обект № 1920-13 Явен 33445.16 лв.
Документи: 1920-13 график.PDF декларация конфиденциалност.doc Декларация по чл. 18,ал.3 за ЮЛ.doc Декларация по чл. 74, ал. 3 Нар..doc Заповед 1920-13 заличен подпис.pdf Заявление.doc проект на договор.doc Условия.doc
Резултати: заповед комисия 1920-13.PDF протокол 1920-13.pdf справка 1920-13.pdf заповед за класиране 1920-13.PDF
Последно потвърдена цена 44147.56 лв 04.11.2019 15:34:14
EТ00704 ДГС Карнобат 04.11.2019 13:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТАЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ценово предложение за продажба на прогнозни количества, стояща дървесина на корен от обект №11914 Таен 43053.00 лв.
Документи: график 11914.PDF Заповед 11914 заличен подпис.pdf Обр. № 9-декларация дейности.docx Обр. № 1-Заявление за участие.docx Обр. № 4-Декларация-техника.doc Обр. № 5-протокол оглед.doc Обр. № 6-ценово предл..docx Обр. №3 - Декларация по чл. 74, ал. 3 Нар..docx Обр. №7 - Проект на договор.doc Обр. №8 - декларация конфиденциалност.docx Обр.№2 - Декларация по чл.58 Наредба.docx условия за участие в процедурата 11914.docx
Резултати: заповед комисия 11914.PDF протокол 11914.pdf справка 11914.pdf заповед за класиране 11914.PDF заповед за определяне на купувач 11914 поправка на ЯФГ.pdf
EТ00703 ДГС Н. Паничарево 04.11.2019 12:30 Продажба на прогнозни количества дървесина добити на вр.склад на територията на ТП ДГС Ново Паничарево Пакет №1916-1 Явен 50677.00 лв.
Документи: 1916-1.rar
Резултати: Протокол - ел.търг.pdf ZAPOVED KLASIRANE.doc
Процедура № EТ00701 е прекратена!
EТ00701 ДЛС Несебър 04.11.2019 10:30 Продажба на добити трупи-чб; Таен 4429.36 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00702 ДГС Карнобат 04.11.2019 09:30 Eлектронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект №11913 Таен 53166.00 лв.
Документи: график 11913.PDF Заповед 11913 заличен подпис.pdf Обр. № 9-декларация дейности.docx Обр. № 1-Заявление за участие.docx Обр. № 4-Декларация-техника.doc Обр. № 5-протокол оглед.doc Обр. № 6-ценово предл..docx Обр. №3 - Декларация по чл. 74, ал. 3 Нар..docx Обр. №7 - Проект на договор.doc Обр. №8 - декларация конфиденциалност.docx Обр.№2 - Декларация по чл.58 Наредба.docx условия за участие в процедурата 11913.docx
Резултати: заповед комисия 11913.PDF протокол 11913.pdf справка 11913.pdf заповед за класиране 11913.PDF
Процедура № EТ00700 е прекратена!
EТ00700 ДЛС Несебър 31.10.2019 10:30 ТРУПИ, БЛ, 1902-1, "ДЛС-НЕСЕБЪР", ЕТ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Таен 44055.80 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Условия.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: заповед прекр ет 1902-1.doc ПРОТ-Л 1902-1.doc
EТ00699 ДГС Бургас 29.10.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1901-47 Явен 11250.25 лв.
Документи: ел. търг 1901-47.rar Протокол ET00699.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.docx
Процедура № EТ00697 е прекратена!
EТ00697 ДГС Царево 29.10.2019 10:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1909 - 7; Явен 3932.06 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1909-7.rar протокол 1909-7.PDF справка 697.pdf
Резултати: Заповед ОД-03-055.PDF
EТ00696 ДГС Царево 29.10.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1909 - 5; Явен 9608.20 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1909-5.rar протокол 1909-5.PDF справка 696.pdf протокол 2.PDF договор.pdf
Резултати: Заповед ОД-03-054.PDF
EТ00698 ДГС Карнобат 25.10.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина от Обект 1906-4 Явен 9152.00 лв.
Документи: 1906-4.7z заповед 1906-4.PDF протокол 1906-4.PDF справка 1906-4.PDF заповед комисия скл на д_р.pdf протокол 35,5.pdf договор за обект № 1906-4.pdf
Последно потвърдена цена 9335.04 лв 25.10.2019 09:34:25
Процедура № EТ00695 е прекратена!
EТ00695 ДГС Айтос 22.10.2019 08:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 12612.81 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-1916-09.rar Протокол ET00695
Резултати: Заповед прекратяване на ел.търг.docx
EТ00694 ДГС Карнобат 18.10.2019 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на дървесина, стояща на корен от обект №1902 отд. /подотд. 5 а, 5 б Таен 71470.00 лв.
Документи: 1902.7z Заповед комисия 1902.PDF заповед купувач 1902.PDF протокол 1902 и справка.PDF протокол 35,5.pdf заповед комисия договор.pdf договор 1902.pdf 1902 приложения към договор.PDF 1902 Декларация за липса на задлъжения към юидп.pdf
EТ00692 ДГС Н. Паничарево 17.10.2019 10:00 1909-12 Явен 12468.20 лв.
Документи: ЯВЕН добита д-на 17.10.19.-1909-12.rar
Резултати: Протокол 18.10.2019.pdf З-д № РД-10-153.pdf Д-р № РГ-03-121.pdf
Последно потвърдена цена 12592.88 лв 18.10.2019 10:03:10
Процедура № EТ00693 е прекратена!
EТ00693 ДГС Н. Паничарево 17.10.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Ново Паничарево за ПАКЕТ/ОБЕКТ № 1909-14 Явен 2422.00 лв.
Документи: ЯВЕН добита д-на 17.10.19.-1909-14.rar
Резултати: Протокол 17.10.2019.pdf З-д № РД-10-151.pdf
EТ00691 ДГС Стара Загора 14.10.2019 13:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен - обект №195111-1 Явен 15848.00 лв.
Документи: Документация 195111-1.rar Протокол_1.pdf Протокол 2.doc Dogovor 195111-1.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_195111-1.pdf
Последно потвърдена цена 16481.92 лв 14.10.2019 13:06:18
EТ00690 ДГС Бургас 10.10.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1902-42 Явен 19755.44 лв.
Документи: ел. търг 1902-42.rar Протокол комисия.pdf
Резултати: Заповед изпълнител.docx договор СИБ ГРУП.docx
EТ00689 ДГС Стара река 03.10.2019 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 1915-Е Таен 10650.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.docx Протокол комисия 2.docx Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc