Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01432 ДГС Звездец 05.02.2021 09:00 ТП ДГС Звездец / Обект №: Обект №2119 Таен 42272.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ01437 ДГС Стара река 03.02.2021 10:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2108-Е Явен 27795.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ01436 ДГС Стара река 03.02.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2107-Е Явен 148935.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ01431 ДГС Мъглиж 29.01.2021 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213110 Таен 11062.00 лв.
Документи: 213110 Обявяване.7z
EТ01430 ДГС Мъглиж 29.01.2021 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213103 Таен 30098.00 лв.
Документи: 213103 обявяване.7z
EТ01429 ДГС Казанлък 28.01.2021 15:00 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2112 Таен 43084.00 лв.
Документи: Документация.zip
EТ01425 ДГС Котел 28.01.2021 13:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 14 Таен 52690.00 лв.
Документи: 13- ЕТ 01425 на корен-28.01.2021- об. 14.rar
EТ01428 ДГС Карнобат 28.01.2021 12:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2012-13 Явен 9970.40 лв.
Документи: документация.zip
EТ01427 ДГС Карнобат 28.01.2021 11:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2012-12 Явен 9935.20 лв.
Документи: документация.zip
EТ01424 ДГС Котел 28.01.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 16 Таен 40675.00 лв.
Документи: 12- ЕТ 01424 на корен-28.01.2021- об. 16.rar
EТ01426 ДГС Карнобат 28.01.2021 10:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2023-2 Явен 26880.30 лв.
Документи: документация.zip
EТ01423 ДГС Котел 28.01.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 15 Таен 29002.00 лв.
Документи: 11- ЕТ 01423 на корен-28.01.2021- об. 15.rar
EТ01422 ДГС Котел 26.01.2021 13:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Таен 65569.00 лв.
Документи: 10- ЕТ 01422 на корен-26.01.2021- об. 7.rar
EТ01420 ДГС Котел 26.01.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 5 Таен 23927.00 лв.
Документи: 8- ЕТ 01420 на корен-26.01.2021- об. 5.rar
EТ01421 ДГС Котел 26.01.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 6 Таен 53989.00 лв.
Документи: 9- ЕТ 01421 на корен-26.01.2021- об. 6.rar
Процедура № EТ01419 е прекратена!
EТ01419 ДГС Котел 26.01.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 4 Таен 51321.00 лв.
Документи: 6- ЕТ 01418 на корен-26.01.2021- об. 3.rar 7- ЕТ 01419 на корен-26.01.2021- об. 4.rar
Резултати: заповед прекратяване об. 4.pdf
Процедура № EТ01418 е прекратена!
EТ01418 ДГС Котел 26.01.2021 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 3 Таен 107550.00 лв.
Документи: 6- ЕТ 01418 на корен-26.01.2021- об. 3.rar заповед прекратяване об. 3.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 3.pdf
Процедура № EТ01416 е прекратена!
EТ01416 ДГС Котел 22.01.2021 14:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 13 Таен 33762.00 лв.
Документи: 5- ЕТ 01416 на корен-22.01.2021- об. 13.rar
Резултати: заповед прекратяване об. 13.pdf
EТ01415 ДГС Котел 22.01.2021 13:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 11 Таен 30057.00 лв.
Документи: 4- ЕТ 01415 на корен-22.01.2021- об. 11.rar Протокол ET01415 - об.11.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 11.pdf
EТ01413 ДГС Котел 22.01.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 10 Таен 34939.00 лв.
Документи: ЕТ об. 10 на корен-22.01.2021.rar Протокол ET01413- об.10.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 10.pdf