Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01084 ДЛС Ропотамо 11.05.2020 10:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 20-2 Таен 43394.00 лв.
Документи: ел.платформа 20-2.7z
Резултати: заповед 20-2.PDF протокол 20-2.PDF
EТ01086 ДГС Котел 11.05.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 30/1 Явен 4155.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 30-1.pdf Протокол ЕТ01086- 11.05.2020 г..pdf Протокол № 2- ЕТ01086-21.05.2020.pdf
Резултати: заповед класиране прогн. об. 30-1.pdf
EТ01098 ДГС Мъглиж 11.05.2020 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203110-4 Таен 7492.00 лв.
Документи: Документация.rar Заповед.rar plsm.tif Протокол ET01098.pdf
Резултати: заповед клас.203110-4 прод..pdf
Процедура № EТ01083 е прекратена!
EТ01083 ДЛС Ропотамо 11.05.2020 09:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 20-1 Таен 58809.00 лв.
Документи: ел.платформа 20-1.7z
Резултати: протокол 20-1.PDF заповед прекратяване 20-1.PDF
Процедура № EТ01088 е прекратена!
EТ01088 ДГС Стара река 08.05.2020 13:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2004-Е Явен 122450.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.doc
Резултати: Заповед прекратяване.doc
EТ01095 ДГС Стара Загора 08.05.2020 11:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205132 Таен 36098.00 лв.
Документи: Документация 205132.rar Протокол об.205132.pdf Договор 205132.pdf Протокол 2 об.205132.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205132.pdf
EТ01094 ДГС Стара Загора 08.05.2020 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205135 Таен 35072.00 лв.
Документи: Документация 205135.rar Протокол об.205135.pdf Договор 205135.pdf Протокол 2 об.205135.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205135.pdf
EТ01093 ДГС Стара Загора 08.05.2020 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205134 Таен 48402.00 лв.
Документи: Документация 205134.rar Протокол об.205134.pdf Договор 205134.pdf Протокол 2 об.205134.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205134.pdf
EТ01087 ДГС Стара река 08.05.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2010-Е Таен 13067.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол .doc Протокол 2.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
EТ01092 ДГС Стара Загора 08.05.2020 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205131 Таен 46291.00 лв.
Документи: Документация 205131.rar Протокол об.205131.pdf Договор 205131.pdf Протокол 2 об.205131.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205131.pdf
Процедура № EТ01091 е прекратена!
EТ01091 ДГС Стара Загора 08.05.2020 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205130 Таен 72584.00 лв.
Документи: Документация 205130.rar Протокол 205130.pdf
Резултати: Заповед Прекратяване 205130.pdf
Процедура № EТ01080 е прекратена!
EТ01080 ДГС Котел 30.04.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 69837.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5- график об. 8.pdf Протокол ЕТ 01080- 30.04.2020.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 8.pdf
EТ01081 ДГС Мъглиж 30.04.2020 11:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203123 Таен 49057.00 лв.
Документи: 203123 обявяване.7z Протокол ET01081.pdf
Резултати: заповед клас.203123 ел.т-г.pdf
Процедура № EТ01079 е прекратена!
EТ01079 ДГС Котел 30.04.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 30/1 Явен 4385.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график об. 30-1.pdf заповед прекратяване прогн. об. 30-1.pdf
Резултати: заповед прекратяване прогн. об. 30-1.pdf
EТ01082 ДЛС Несебър 30.04.2020 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2004-1 Таен 9456.32 лв.
Документи: трупи ЕТ-2020 - 4.rar
Резултати: заповед спечелил № 2004-1.doc
EТ01078 ДГС Котел 30.04.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 30 Явен 28825.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx график об. 30.pdf Протокол ET01078-30.04.2020.pdf 16 Протокол документи-прогн. об.30.pdf 20 договор прогнозни об. 30.pdf
Резултати: 13-заповед класиране прогн. об. 30.pdf
EТ01077 ДГС Котел 30.04.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 29 Явен 14808.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx график об. 29.pdf Протокол ЕТ 01077- 04.05.2020.pdf 16 Протокол документи-прогн. об.29.pdf 19 договор прогнозни об. 29.pdf
Резултати: 156-заповед класиране прогн. об. 29.pdf
EТ01076 ДГС Котел 29.04.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 12 Явен 57171.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx график об. 12.pdf Протокол ЕТ 01076-29.04.2020.pdf 16 Протокол документи-прогн. об. 12.pdf 18 договор прогнозни об. 12.pdf
Резултати: заповед класиране прогн. об. 12.pdf
Последно потвърдена цена 57742.71 лв 29.04.2020 09:03:09
Процедура № EТ01075 е прекратена!
EТ01075 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2013 Явен 70554.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
Резултати: 2013.pdf ЗАПОВЕ Прекратяване 2013.docx
Процедура № EТ01074 е прекратена!
EТ01074 ДГС Н. Паничарево 27.04.2020 12:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2012 Явен 34186.00 лв.
Документи: Сканирани.7z
Резултати: 2012.pdf ЗАПОВЕ Прекратяване 2012.docx