Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00702 ДГС Карнобат 04.11.2019 09:30 Eлектронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект №11913 Таен 53166.00 лв.
Документи: график 11913.PDF Заповед 11913 заличен подпис.pdf Обр. № 9-декларация дейности.docx Обр. № 1-Заявление за участие.docx Обр. № 4-Декларация-техника.doc Обр. № 5-протокол оглед.doc Обр. № 6-ценово предл..docx Обр. №3 - Декларация по чл. 74, ал. 3 Нар..docx Обр. №7 - Проект на договор.doc Обр. №8 - декларация конфиденциалност.docx Обр.№2 - Декларация по чл.58 Наредба.docx условия за участие в процедурата 11913.docx
Резултати: заповед комисия 11913.PDF протокол 11913.pdf справка 11913.pdf заповед за класиране 11913.PDF
Процедура № EТ00700 е прекратена!
EТ00700 ДЛС Несебър 31.10.2019 10:30 ТРУПИ, БЛ, 1902-1, "ДЛС-НЕСЕБЪР", ЕТ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Таен 44055.80 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Условия.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: заповед прекр ет 1902-1.doc ПРОТ-Л 1902-1.doc
EТ00699 ДГС Бургас 29.10.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1901-47 Явен 11250.25 лв.
Документи: ел. търг 1901-47.rar Протокол ET00699.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.docx
Процедура № EТ00697 е прекратена!
EТ00697 ДГС Царево 29.10.2019 10:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1909 - 7; Явен 3932.06 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1909-7.rar протокол 1909-7.PDF справка 697.pdf
Резултати: Заповед ОД-03-055.PDF
EТ00696 ДГС Царево 29.10.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА Обект № 1909 - 5; Явен 9608.20 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ 1909-5.rar протокол 1909-5.PDF справка 696.pdf протокол 2.PDF договор.pdf
Резултати: Заповед ОД-03-054.PDF
EТ00698 ДГС Карнобат 25.10.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина от Обект 1906-4 Явен 9152.00 лв.
Документи: 1906-4.7z заповед 1906-4.PDF протокол 1906-4.PDF справка 1906-4.PDF заповед комисия скл на д_р.pdf протокол 35,5.pdf договор за обект № 1906-4.pdf
Последно потвърдена цена 9335.04 лв 25.10.2019 09:34:25
Процедура № EТ00695 е прекратена!
EТ00695 ДГС Айтос 22.10.2019 08:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 12612.81 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-1916-09.rar Протокол ET00695
Резултати: Заповед прекратяване на ел.търг.docx
EТ00694 ДГС Карнобат 18.10.2019 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на дървесина, стояща на корен от обект №1902 отд. /подотд. 5 а, 5 б Таен 71470.00 лв.
Документи: 1902.7z Заповед комисия 1902.PDF заповед купувач 1902.PDF протокол 1902 и справка.PDF протокол 35,5.pdf заповед комисия договор.pdf договор 1902.pdf 1902 приложения към договор.PDF 1902 Декларация за липса на задлъжения към юидп.pdf
EТ00692 ДГС Н. Паничарево 17.10.2019 10:00 1909-12 Явен 12468.20 лв.
Документи: ЯВЕН добита д-на 17.10.19.-1909-12.rar
Резултати: Протокол 18.10.2019.pdf З-д № РД-10-153.pdf Д-р № РГ-03-121.pdf
Последно потвърдена цена 12592.88 лв 18.10.2019 10:03:10
Процедура № EТ00693 е прекратена!
EТ00693 ДГС Н. Паничарево 17.10.2019 09:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Ново Паничарево за ПАКЕТ/ОБЕКТ № 1909-14 Явен 2422.00 лв.
Документи: ЯВЕН добита д-на 17.10.19.-1909-14.rar
Резултати: Протокол 17.10.2019.pdf З-д № РД-10-151.pdf
EТ00691 ДГС Стара Загора 14.10.2019 13:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен - обект №195111-1 Явен 15848.00 лв.
Документи: Документация 195111-1.rar Протокол_1.pdf Протокол 2.doc Dogovor 195111-1.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_195111-1.pdf
Последно потвърдена цена 16481.92 лв 14.10.2019 13:06:18
EТ00690 ДГС Бургас 10.10.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1902-42 Явен 19755.44 лв.
Документи: ел. търг 1902-42.rar Протокол комисия.pdf
Резултати: Заповед изпълнител.docx договор СИБ ГРУП.docx
EТ00689 ДГС Стара река 03.10.2019 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 1915-Е Таен 10650.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.docx Протокол комисия 2.docx Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc
EТ00688 ДГС Стара река 03.10.2019 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 1914-E Таен 54974.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.docx Протокол комисия 2.docx Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc
EТ00687 ДГС Карнобат 30.09.2019 09:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от обект Обект 1920-9 Явен 30354.05 лв.
Документи: Обект 1920-9.7z протокол 1920-9 (2).PDF Заповед №298.PDF
Резултати: договор 1920-9.pdf заповед комисия скл на д_р 1920-9.pdf протокол 35,5 1920-9 заличен подпис.pdf
Последно потвърдена цена 33394.05 лв 30.09.2019 09:42:10
Процедура № EТ00686 е прекратена!
EТ00686 ДГС Айтос 27.09.2019 10:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 6131.41 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-за25.09.2019-1910-02. 1953-04.rar el.t.27.09.2019.jpg Протокол ET00686
Резултати: zap.10-277.pdf
EТ00683 ДГС Стара Загора 24.09.2019 13:00 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен - обект №195148 Явен 19934.00 лв.
Документи: Документация 195148.rar Protokol_148.pdf Protokol_2 195148.pdf Dogovor 195148.pdf
Резултати: Zapoved kupuva4_195148.pdf
Последно потвърдена цена 20133.34 лв 24.09.2019 13:03:12
Процедура № EТ00685 е прекратена!
EТ00685 ДЛС Несебър 24.09.2019 10:30 ТРУПИ, БЛ, 1902-1, "ДЛС-НЕСЕБЪР", ЕТ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Таен 48935.59 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Условия.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: заповед прекр ет 1902-1.doc ПРОТ-Л 1902-1.doc
EТ00682 ДГС Казанлък 18.09.2019 09:30 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 192130 Таен 87819.00 лв.
Документи: Документация.zip Протокол комися - об. 192130..doc Договор - об. 192130.pdf
Резултати: Заповед класиране - об. 192130.doc
EТ00681 ДГС Бургас 17.09.2019 10:30 ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1902-27 Явен 12726.36 лв.
Документи: ел. търг 1902-27.rar Протокол ET00681.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.rar