Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01110 ДГС Сливен 19.05.2020 11:30 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2034А Таен 56859.00 лв.
Документи: Заповед за обявяване.pdf документация.rar
Резултати: Зaповед за назначаване на комисия.pdf Протокол ET01110.pdf Заповед за прекр..pdf
EТ01109 ДГС Сливен 19.05.2020 10:30 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2033А Таен 30760.00 лв.
Документи: 3) Приложение №1.doc 4) Приложение №2.doc 5) Приложение №3-ценово предложение.doc 6) Приложение №4.doc 7) Приложение №5 Проекто-договор.doc 2) условия за провеждане на явен търг.doc Заповед за обявяване.pdf
Резултати: Зaповед за назначаване на комисия.pdf Протокол ET01109.pdf Заповед за прекр..pdf
Процедура № EТ01107 е прекратена!
EТ01107 ДГС Стара Загора 19.05.2020 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205145 Таен 47471.00 лв.
Документи: Документация 205145.rar Протокол об.№ 205145.pdf
Резултати: Заповед Прекратяване 205145.pdf
EТ01108 ДГС Котел 19.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 55 Явен 30953.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 55.pdf 8-Протокол ЕТ01108-20.05.2020 г..pdf 11 Протокол № 2-прогн. об. 55.pdf 12 договор прогнозни об. 55.pdf
Резултати: 9-заповед класиране прогн. об. 55.pdf
Процедура № EТ01106 е прекратена!
EТ01106 ДГС Котел 18.05.2020 13:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 54 Таен 31596.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf
Резултати: заповед прекратяване об.54.pdf
EТ01105 ДГС Котел 18.05.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 53 Таен 33057.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ЕТ 01105- 18.05.2020.pdf 11 Протокол № 2-на корен об. 53.pdf договор на корен об. 53.pdf
Резултати: заповед класиране об. 53.pdf
EТ01104 ДГС Котел 18.05.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 52 Таен 6487.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ЕТ 01104- 18.05.2020.pdf 11 Протокол № 2-на корен об. 52.pdf договор на корен об. 52.pdf
Резултати: заповед класиране об. 52.pdf
EТ01103 ДГС Котел 18.05.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 51 Таен 38806.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ЕТ 01103-18.05.2020 г..pdf 11 Протокол № 2-на корен об. 51.pdf 12- договор на корен об. 51.pdf
Резултати: заповед класиране об.51.pdf
EТ01102 ДГС Котел 18.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 24 Таен 37973.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ЕТ 01102-18.05.2020 г..pdf Протокол № 2.pdf 12 договор на корен об. 24.pdf
Резултати: заповед класиране об. 24.pdf
EТ01100 ДГС Стара река 15.05.2020 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2011-E Явен 6735.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол .doc Протокол 2.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.doc
EТ01101 ДГС Мъглиж 15.05.2020 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203125 Таен 59077.00 лв.
Документи: График.pdf Документация.rar Заповед за откриване.pdf Протокол ET01101.pdf
Резултати: заповед клас.203125.pdf
Процедура № EТ01099 е прекратена!
EТ01099 ДГС Котел 12.05.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 49 Явен 25080.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 49.pdf Протокол ЕТ01099- 12.05.2020.pdf
Резултати: заповед прекратяване прогн. об. 49.pdf
Процедура № EТ01097 е прекратена!
EТ01097 ДГС Стара река 12.05.2020 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2011-Е Явен 9535.00 лв.
Документи: Документация.rar
Резултати: Заповед прекратяване.doc
EТ01096 ДГС Стара река 12.05.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2012-е Явен 5530.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол - 2012-E.doc Протокол 2.doc Договор МТ.doc
Резултати: Заповед класиране - 2012-E.doc Уведомление - 2012-E.doc
Процедура № EТ01090 е прекратена!
EТ01090 ДГС Котел 11.05.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 48 Таен 83781.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ET01090- 11.05.2020.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 48.pdf
EТ01085 ДЛС Ропотамо 11.05.2020 11:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 20-3 Таен 53828.00 лв.
Документи: ел.платформа 20-3.7z протокол 20-3.PDF ценово пр.20-3.PDF приложения договор бурджани 2012.PDF ДОГОВОР БУРДЖАНИ 20-3 – зд.docx
Резултати: протокол 20-3.PDF заповед 20-3.PDF
Процедура № EТ01089 е прекратена!
EТ01089 ДГС Котел 11.05.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 47 Таен 34244.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ЕТ01089-12.05.2020.pdf 14 Протокол № 2-на корен об. 47.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 47.pdf
EТ01084 ДЛС Ропотамо 11.05.2020 10:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 20-2 Таен 43394.00 лв.
Документи: ел.платформа 20-2.7z приложения договор бурджани 2012.PDF ценово пр.20-2.PDF ДОГОВОР БУРДЖАНИ 20-2 – зд.docx
Резултати: заповед 20-2.PDF протокол 20-2.PDF протокол 20-2.PDF
EТ01086 ДГС Котел 11.05.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 30/1 Явен 4155.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 30-1.pdf Протокол ЕТ01086- 11.05.2020 г..pdf Протокол № 2- ЕТ01086-21.05.2020.pdf 12- договор прогнозни об. 30-1.pdf
Резултати: заповед класиране прогн. об. 30-1.pdf
EТ01098 ДГС Мъглиж 11.05.2020 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203110-4 Таен 7492.00 лв.
Документи: Документация.rar Заповед.rar plsm.tif Протокол ET01098.pdf
Резултати: заповед клас.203110-4 прод..pdf