Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01564 ДГС Стара река 25.05.2021 09:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2109-Е Явен 90475.00 лв.
Документи: Документация 2109-Е.rar протокол.docx протокол 2 - 2109-Е.doc Договор 2109-E.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
Процедура № EТ01561 е прекратена!
EТ01561 ДГС Котел 17.05.2021 11:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 33 Таен 46288.00 лв.
Документи: 39 ЕТ 01561 на корен-17.05.2021- об. 33.rar Протокол ET01561.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 33.pdf
Процедура № EТ01560 е прекратена!
EТ01560 ДГС Котел 17.05.2021 10:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 32 Таен 27664.00 лв.
Документи: 38 ЕТ 01560 на корен-17.05.2021- об. 32.rar Протокол ET01560.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 32.pdf
Процедура № EТ01559 е прекратена!
EТ01559 ДГС Котел 17.05.2021 09:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 30 Таен 37033.00 лв.
Документи: 37 ЕТ 01559 на корен-17.05.2021- об. 30.rar Протокол ET01559.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 30.pdf
Процедура № EТ01558 е прекратена!
EТ01558 ДГС Котел 14.05.2021 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 29 Таен 59107.00 лв.
Документи: 36 ЕТ 01558 на корен-14.05.2021- об. 29.rar Протокол ET01558.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 29.pdf
Процедура № EТ01557 е прекратена!
EТ01557 ДГС Котел 14.05.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 28 Таен 56239.00 лв.
Документи: 35 ЕТ 01557 на корен-14.05.2021- об. 28.rar Протокол ET01557.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 28.pdf
Процедура № EТ01556 е прекратена!
EТ01556 ДГС Котел 14.05.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 27 Таен 15994.00 лв.
Документи: 34 ЕТ 01556 на корен-14.05.2021- об. 27.rar Протокол ET01556.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 27.pdf
EТ01563 ДЛС Мазалат 13.05.2021 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2128 Таен 42884.00 лв.
Документи: 2128 обявяване.rar Протокол ET01563.pdf
Резултати: Заповед купувач.pdf Договор.docx
Процедура № EТ01562 е прекратена!
EТ01562 ДЛС Мазалат 13.05.2021 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2127 Таен 42646.00 лв.
Документи: 2127 обявяване.rar Протокол ET01562.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.docx
Процедура № EТ01553 е прекратена!
EТ01553 ДГС Котел 12.05.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Таен 65569.00 лв.
Документи: 32 ЕТ 01553 на корен-12.05.2021- об. 7.rar 13-Протокол ЕТ01553.pdf
Резултати: 14 заповед прекратяване об. 7.pdf
EТ01554 ДГС Котел 12.05.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 14 Таен 52690.00 лв.
Документи: 33 ЕТ 01554 на корен-12.05.2021- об. 14.rar 10- ТП об. 14.rar 13 Протокол ET01554.pdf Протокол № 2-на корен об. 14.pdf договор об. 14.pdf
Резултати: 14-заповед класиране об. 14.pdf
EТ01547 ДГС Котел 11.05.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 36 Таен 39545.00 лв.
Документи: 31- ЕТ01547-2021 на корен-11.05.2021- об. 36.rar 13-Протокол ЕТ01547.pdf Протокол № 2-на корен об. 36.pdf договор - об. 36.pdf
Резултати: 14-заповед класиране об. 36.pdf
Процедура № EТ01546 е прекратена!
EТ01546 ДГС Котел 11.05.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 35 Таен 50190.00 лв.
Документи: 30- ЕТ01546-2021 на корен- 11.05.2021- об. 35.rar 13-Протокол ЕТ01546.pdf
Резултати: 14 заповед прекратяване об. 35.pdf
EТ01552 ДГС Мъглиж 10.05.2021 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213120 Таен 71173.00 лв.
Документи: Документация обявяване 213120.rar
Резултати: Протокол 213120 - 0001.pdf Протокол 213120 - 0002.pdf заповед класиране 213120.pdf Заповед проверка документи и протокол 213120.pdf
EТ01551 ДГС Мъглиж 10.05.2021 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213124 Таен 92536.00 лв.
Документи: 213124 обявяване.7z
Резултати: Протокол 213214 - 0001.pdf Протокол 213214 - 0002.pdf заповед класиране 213124.pdf Заповед проверка документи и протокол 213124.pdf
EТ01555 ДЛС Мазалат 10.05.2021 09:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2125 Таен 59952.00 лв.
Документи: 2125 обявяване.rar КОРИГИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar Протокол ET01555.pdf
Резултати: Заповед купувач.pdf Договор.docx
EТ01550 ДГС Карнобат 07.05.2021 10:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12102 Таен 52101.00 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед класиране.pdf Протокол за скл. на д-р.pdf Договор № РГ-03-22.pdf
Процедура № EТ01549 е прекратена!
EТ01549 ДГС Карнобат 05.05.2021 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2106-4 Явен 3030.30 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за прекратяване.pdf
EТ01548 ДГС Карнобат 05.05.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2107-1 Явен 8809.20 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед класиране.pdf Протокол за скл. на д-р.pdf ДОГОВОР.pdf
EТ01545 ДГС Карнобат 28.04.2021 12:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2109 Явен 99287.00 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед № РД-10-128.pdf
Последно потвърдена цена 103258.48 лв 28.04.2021 12:06:04