slide

Гoрска сертификация

Принцип 9 - Анализ на извършен мониторинг 2023 г.
Файл
Добавен
16.05.2024 / ДГС Царево
Докл соц въздействие ДГС Кк 2020 bn or кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Докл соц въздействие ДГС Кк 2022-2023 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Доклад против меропр 2023 ДГС КК кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Протокол принцип 4 -5 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Програма за управление на отпадаците ДГС КК 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Доклад ЗБУТ 2023-2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Писма до кметове за отпадъци 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Doklad-monitoring ВКС 9.4 ДГС Кк 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Писма до всички заинтерисовани страни 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Доклад соц въздействие ДГС Кк 2023-2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Анализ вън ефекти ДГС Каз 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Doklad GVKS DGS Kazanlak 2023 30,04,2023
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
РЕЗЮМЕ на ДОКЛАД за резултати от мониторинг на сертифицирани горски територии съгласно принцип 8 от Националния стандарт за устойчиво управление на гори в България на територията на ТП ДГС Казанлък”,извършен през 2021
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
"Механизъм за споровете" ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ - ДГС Кк
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП "ДГС Твърдица".
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Твърдица
Обновен доклад ГВКС
Файл
Добавен
08.05.2024 / ДГС Чирпан
Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
08.05.2024 / ДГС Чирпан
Принцип 8 - Резюме за резултатите от прилагания мониторинг 8.4.1.
Файл
Добавен
29.04.2024 / ДГС Царево
уведомление заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДГС Малко Търново