slide

Гoрска сертификация

Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
12.06.2023 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпърнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни узлуги през 2023 г.
Файл
Добавен
12.06.2023 / ДЛС Граматиково
Декларация
Файл
Добавен
12.06.2023 / ДЛС Граматиково
Карта на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
12.06.2023 / ДЛС Граматиково
Принцип 9 - Мониторинг растения 2022 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг екосистеми 2022 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг животни 2022 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Принцип 9 - Анализ на извършен мониторинг 2022 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Принцип 8 - Резюме от приложен мониторинг през 2022 г. 8.4.1.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Doklad GVKS -DGS Gurkovo final
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Гурково
7.1.Политика за управление на горите
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Гурково
1.8. Declaration commitment
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Гурково
Доклад трудови злополуки 2021
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
Доклад трудови злополуки 2020
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
Доклад трудови злополуки 2019
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
Анализ на външни ефекти - 2019
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2022
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2021
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
5.3. Анализ на външни ефекти - 2020
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
4.2., 7.6 предвидени дейности 2022г
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково