slide

Гoрска сертификация

1.6-2.6-4.6_Vatreshni pravila dispute resolution
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
1.6. уведомление правила обезщетение ЗС
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Гурково
Списък ГФС и представителни образци
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Чирпан
Доклад ВКС
Файл
Добавен
30.05.2023 / ДГС Гурково
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
30.05.2023 / ДГС Казанлък
1.8_Declaration-commitment_FSC_PfA-DGS-KК
Файл
Добавен
30.05.2023 / ДГС Казанлък
Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Протокол заинтересошани страни
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
22.05.2023 / ДГС Твърдица
Вътрешни правила
Файл
Добавен
22.05.2023 / ДГС Твърдица
Доклад трудови злополуки 2022 година
Файл
Добавен
19.05.2023 / ДГС Гурково
8.2.1; 8.2.2 резюме мониторинг-2022
Файл
Добавен
19.05.2023 / ДГС Гурково
мониторинг за разпространението на инвазивни дървесни видове на"ТП ДГС Казанлък"
Файл
Добавен
17.05.2023 / ДГС Казанлък
ДОКЛАД - ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС " КАЗАНЛЪК" специализиран доклад -2023 година
Файл
Добавен
11.05.2023 / ДГС Казанлък
Писмо АСД-09-137/09.05.2023г. до заинтересованите страни
Файл
Добавен
09.05.2023 / ДГС Чирпан
АНАЛИЗ за проведен мониторинг на територията на ТП ДГС Чирпан за биоразнообразието и гори с висока консервационна стойност за периода 03.05.2022г. до 27.04.2023г.
Файл
Добавен
27.04.2023 / ДГС Чирпан
Принцип 7 - Резюме на планираните документи
Файл
Добавен
25.04.2023 / ДГС Царево