slide

Инвентаризация разсадници

Анализ за резултатите от инвентаризацията на горските разсадници извършена през есента на 2020г. в района на ТП ДГС Твърдица гр.Твърдица.
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДГС Твърдица
Анализ за резултатите от инвентаризацията на горските разсадници извършена през есента на 2020г.в района на ТП ДГС Твърдица гр.Твърдица.
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДГС Твърдица
Есенна инвентаризация на горски разсадници на територията на ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
14.10.2020 / ДГС Стара Загора
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В ГОРСКИ РАЗСАДНИК "МАЛКАТА РЕКА"
Файл
Добавен
16.09.2020 / ДГС Средец
Инвентаризация разсадник"Извора"
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Айтос
Резултати от извършена инвентаризация разсадник
Файл
Добавен
27.01.2020 / ДЛС Несебър
Инвентаризация разсадник 2019г.
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Царево
АНАЛИЗ И ПРОТОКОЛИ ОТ ЕСЕННАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИК "МАЛКАТА РЕКА" 2019Г.
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Средец
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ- 2019 ГР„ОРМАНА“ ПРИ ТП„ДГС-ТУНДЖА“-ЯМБОЛ
Файл
Добавен
11.12.2019 / ДЛС Тунджа
Анализ на инвентаризация на горски разсадници на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
21.11.2019 / ДГС Твърдица
Инвентаризация
Файл
Добавен
20.11.2019 / ДГС Сливен
Есенна инвентаризация на горски разсадници "Сливенски минерални бани" и "Абланово"
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Сливен
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРНОБАТ
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Карнобат
Инвентаризация на горски разсадник "Зора" на територията на ТП ДГС Стара Загора - есен 2019г.
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Стара Загора
Инвентаризация на горски разсадник "Росенец" в териториалния обхват на ТП "ДГС - Бургас "
Файл
Добавен
09.10.2019 / ДГС Бургас
Инвентаризация разсадник "Извора"
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Айтос
Инвентаризация разсадник 2018г.
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Царево
Инвентаризация на Държавни горски разсадници на територията на ТП Държавно горско стопанство - Карнобат
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДГС Карнобат
ценоразпис разсадници
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър
Анализ
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър