Инвентаризация разсадници

Инвентаризация 2017 година на Горски разсадници - Минерални бани и Абланово
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Сливен
Инвентаризация на горски разсадници 2017г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Стара Загора
Инвентаризация Горски разсадник Димитровград 2017г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Хасково
Есенна инвентаризация.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДЛС Мазалат
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГР "ОРМАНА" - 2017/2018- ТП "ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Тунджа
Анализ на резултатите от есенната инвентаризация на горски разсадници на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Твърдица
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КАРНОБАТ"
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Карнобат
Резултати от есенна инвентаризация на горски разсадници по наредба № 4/15.02.2012 година на територията на ТП "ДГС Гурково"
Файл
Добавен
10.11.2017 / ДГС Гурково
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗСАДНИК "ТРЪНКОВО" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
10.10.2017 / ДГС Елхово
Есенна инвентаризация 2016 г.
Файл
Добавен
30.01.2017 / ДЛС Несебър
Анализ на резултатите от инвентаризация на горски разсадници през есента на 2016г. на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
16.11.2016 / ДГС Твърдица
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГР"ОРМАНА" НА ТП"ДГС-ТУНДЖА" ГР.ЯМБОЛ
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Тунджа
Инвентаризация на горски разсадници "Сливенски минерални бани" и "Абланово" към ТП ДГС Сливен за 2016 година
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Сливен
Баланс на необходимите фиданки за залесяване и попълване през вегетационната 2016 г.в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Айтос
Резултати от есенна инвентаризация на горски разсадник в ТП "ДГС Котел"- Приложения №№ 15, 16, 17, 20 и 21
Файл
Добавен
11.11.2016 / ДГС Котел
Инвентаризация разсадници
Файл
Добавен
11.11.2016 / ДГС Казанлък
АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИК "'ЗИРКОВА ВОДЕНИЦА'', ИЗВЪРШЕНА ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2016Г. В ТП""ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
11.11.2016 / ДГС Царево
Инвентаризация на горски разсадник "Росенец" в териториалния обхват на ТП ""ДГС - Бургас ""
Файл
Добавен
11.11.2016 / ДГС Бургас
Есенна инвентаризация на горски разсадник "Гебран" на територията на ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Свиленград
Инвентаризация на горските разсадници в териториалния обхват на ТП ""ДГС - Карнобат ""
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Карнобат