22 март - Световен ден на водата

В СУ „Константни Константинов“ - гр. Сливен се реализира проект „Деца на климата“. В Световния ден на водата, 22 март, в STEAM центъра на училището се проведе инициатива по проекта с ученици от V клас. Гост на събитието беше инж. Теодор Михайлов, главен експерт “Стопанисване на горите” в Югоизтоно държавно предприятие - Сливен. Присъстваха и г-жа Дора Тодорова – зам.-директор и учители от училището. Инж. Михайлов запозна учениците с дейностите на ловните и горските стопанства, както и за работата на лесовъдите в тях. Разказа им за постоянните грижи, които е необходимо да се полагат за правилното стопанисване на горите и колко е важно да пазим тях и всички водоеми в природата чисти. Децата с любопитство задаваха своите въпроси и изразиха желание да посетят предприятието. А учителите обещаха, че съвместните инициативи ще продължат, като най-близката е по повод Седмица на гората. Учениците запознаха присъстващите с резултата от проучванията си, свързани със свойствата и опазването на водата. Показаха завидни умения при използване на технологиите за създаване на брошури, презентации, видеофилми. Представиха макет за кръговрата на водата и нейното естествено пречистване. Заедно с ученици от IX клас създадоха игра, показваща значението на водата и нуждата от нейното опазване.