27 акта за съхранение и транспортиране на незаконна дървесина са съставени при акция в село Градец

В последните два дни в село Градец, община Котел, служители на Държавно горско стопанство – Котел, съвместно с Районно управление на МВР - Котел и Регионална дирекция по горите – Сливен, проведоха специализирана операция по противодействие на неправомерната сеч, съхранението и транспортирането на дърва за огрев. 16 души взеха участие при организирането и провеждането на акцията, по време на която бяха проверени над 30 домакинства в селото. След установените административни нарушения са съставени 27 акта по Закона за горите, 7 констативни протокола и 15 разписки за отговорно пазене. Задържани са 6 коня, четири каруци и 6 амуниции за конете. Иззети са 21 м3 дърва за огрев без доказан произход.