5 378 декара ще бъдат залесени на територията на Югоизточно държавно предприятие – Сливен

5 378 декара ще бъдат залесени на територията на Югоизточно държавно горско предприятие – Сливен, съобщи Румяна Пенева, началник отдел "ВЪЗОБНОВЯВАНЕ, ПП " в Югоизточно държавно предприятие. На територията на ДГС-Сливен площите предназначени за залесяване са 255 дка, в Ямбол - 1 079 дка, 25 дка в Бургас, 700 в Харманли и 229 в Стара Загора. На територията на РДГ - Сливен ще бъдат залесени 2 483 дка, в РДГ - Бургас 308 дка, в РДГ - Стара Загора 1 006 дка и на територията на РДГ - Кърджали 1 581 дка. Залесяването се прави с няколко вида дръвчета, сред които Бял бор, Акация, Цер, Благун, Черен дъб и Топола. 1 151 дка са залесените до този момент с дръвчета на територията на Регионална дирекция по горите – Сливен. За годината заледяването ще се извърши на 2 400 дка, като кампанията ще продължи през есента. Дейностите се извършват в началото на пролетта и през есента.