Екип от ЮИДП-Сливен участва в изнесена среща по проект за малкия креслив орел

Проектът „Земите и горите на орела“ е изключително важен за всички нас, защото той спомага за запазване на биоразнообразието в горите ни, а това е приоритет не само за работещите в сектор Гори, но и за цялото ни общество. С реализирането му ще стигнем до по-голям кръг от хора, защото пандемията накара всички ни да се замислим върху процесите в природата и опазването на видовете. Опитът, който имат експертите може да се разгърне по-нататък във времето, благодарение на този проект, защото виждам, че работещите по „Земите и горите на орела“ дават сърце и душа, за да осъществят целите си, това каза при откриването на шестото заседание на надзорния комитет на проекта изпълнителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев. Той допълни, че благодари на всички, които до момента са работили по проекта, защото това е едно нелеко начинание, което в крайна сметка ще донесе удовлетворение не само на работещите по него, но и на цялото общество. Обществото смята, че има и много негативни тенденции в сектора ни, но нашата цел е да вървим в правилната посока, да покажем че всичко е в добри ръце и правим правилните неща за горите, дивеча и всичко свързано с природата. Нека хората да бъдат наш коректив, за да се развиваме и да бъдем по-уверени във всяка дейност, като проекти като този доказват, че ние сме добри стопани и всичко, което правим за горите е правилно, заяви инж. Тошев. Новият ръководител на проекта инж. Росен Райчев допълни, че благодарение на „Земите и горите на орела“ могат да се извлекат поуки за бъдещи действия, за работа при други проекти, но и във всекидневната дейност на горските. Шестото заседание на надзора продължи с представяне на постигнатото до момента. Инж. Николай Василев-главен експерт в ИАГ обърна особено внимание на дейностите, по които са надхвърлени предварително заложените очаквани резултати. Ваня Рътарова обясни пред колегите си, че благодарение на проекта тази година са открити нови 17 гнезда на малък креслив орел, като идентифицираните към момента са 164. Това нарежда страната ни на едно от челните места по опазване на вида в Европа, коментира Рътарова. Тя каза още, че видът вече се познава от горските и те самите ще продължат дейностите по опазването му и след приключване на проекта. Като част от проекта са поставени 5 фотокапана, които са направили 141 985 снимки, които помагат на орнитолозите да разберат повече за вида, храненето и размножаването му. На 10 птици са поставени и предаватели, за да се следи и миграцията на птиците. Важна част от проекта е и създаването на нови гори, които ще допринесат за увеличаване на популацията на малкият креслив орел, обясни инж. Василев. И в двете предприятия, партньори по проекта, заложените цифри ще бъдат надхвърлени, като благодарение на „Земите и горите на орела“ ще бъдат създадени нови пояси, ще бъдат трансформирани иглолистни в широколистни гори и ще бъдат отгледани десетки декари по т.нар. Саарландски метод. Инж. Николай Василев отбеляза, че отлично изпълнение има още в редица дейности по проекта свързани с работата с деца и медии, обученията, съвместни дейности по контрол и опазване и др. През трите изминали години са организирани и няколко важни форума, като на експертно ниво е обсъдено съхненето на ясеновите пояси в Добруджа и тяхното възстановяване. Работата на експертите по проекта продължи с изнесената среща на екипа за управление, като бяха отчетени постиженията на всички партньори от ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП.