Голямото предизвикателство пред новия директор на ДГС-Тунджа

Той е роден в сърцето на Балкана. Родителите му са били горски работници. Самият инж. Борислав Цвятков започва работа в горското стопанство на родното си село Кипилово още преди да влезе в казармата – годината е 1985. „По това време вече бях решил каква ще е бъдещата ми професия. Всъщност връзката ми с гората идва от първите ми години в Кипилово и от моите родители. Впоследствие завърших специализирания техникум във Велинград. Така че, на практика аз уча и работя в горския сектор от 1980 година. Това са вече 42 години. След казармата продължих в Лесотехническия институт, където се дипломирах като инженер лесовъд", споделя днешният директор на Държавно горско стопанство – Тунджа. Инж. Борислав Цвятков е директор на стопанството от 1 септември, т.г. ДГС Тунджа обхваща 23 хиляди хектара на териториите на общините Ямбол, Тунджа и Стралджа. Директорът има 61 души свои подчинени, които се грижат и за добива на дървесина, и за дивеча, и за залесяването в горското стопанство. „В момента ние предлагаме дърва за местното население на цена 72 лева за кубик. Проблемът е, че явно има презапасяване, защото миналата година същото количество хора са дали заявка за 8 хиляди кубика дърва за огрев, а тази година заявените количества са 18 хиляди", споделя директорът. През последните години в ДГС - Тунджа са залесени 7500 декара нови насаждения. „Моята цел е да увеличим залесяването, защото гората е живот и мисля, че днес всеки го разбира", казва инж. Цвятков. Днешният директор е започнал трудовия си стаж като помощник лесничей и е минал през цялата йерархията в горския сектор. Трудовият му стаж започва от родното Кипилово, където стига до длъжността „директор". Работил е в община Сливен, бил е директор на ДГС-Твърдица, ръководил е ИАРА в Града под Сините камъни. Най-дълъг е неговият трудов стаж, като директор на Държавно ловно стопанство „Ропотамо". „ДЛС - Ропотамо е уникално място и като природа, и като дивеч. Практиката ми на директор там ме обогати като професионалист и считам, че този опит е безценен", заявява лесоинженерът. Сигурно за това той е изправен пред най-голямото си предизвикателство като директор на ДГС -Тунджа – да трансформира стопанството от горско в ловно. „Задачата е поставена от директора на ЮИДП-Сливен инж. Димчо Радев. Очаква се одобрението на министъра, а ние тук, на място имаме пълна готовност. Считам, че трансформацията на стопанството в ловно е правилна стъпка", категоричен е инж. Борислав Цвятков. В момента на територията на стопанството има фазанария с 6000 броя фазани, които се предлагат за продажба и за лов. В същото време, ако човек се разходи из горските масиви със сигурност ще се натъкне на благороден елен, елен лопатар, сърна, яребици, пъдпъдъци, гургулици и др. Стопанството и в момента предлага идеални условия за лов. Но трансформацията му в ловно, ще го превърне със сигурност в един от основните центрове за ловен туризъм у нас. Инж. Цвятков се чувства удовлетворен от деня, когато е изпълнил всички набелязани задачи. Не крие, че предпочита вечерите със съпругата си, която директор на Природен парк „Странджа". Мечтата му днес е за едно по-добро настояще и доброта между хората. „Най-спокоен се чувствам в гората. Дори да не видя дивеч, тя ме пречиства", признава директорът на ДГС-Тунджа.