Горски и доброволци заедно почистиха природата на Сливен за Седмица на гората

На 9 април ЮИДП ДП гр.Сливен, ТП "ДГС Сливен" и ДПП „Сините камъни“ за поредна година заедно отбелязаха Седмица на гората 2022 г. В съботния ден, служители на горските структури, доброволци и туристи участваха в мащабна съвместна акция по почистване на горски територии, част от националната кампания по повод лесовъдската седмица. В града под Сините камъни, всички организатори на инициативата се събраха до Информационен посетителски център “Хайдушка пътека”, за да раздадат чували за смет и ръкавици на доброволците, желаещи да се присъединят към инициативата. Десетки туристи, отправящи се към Природен парк „Сините камъни“ за отдих или спорт, също с удоволствие и ентусиазъм се спираха до пункта, за да се снабдят с почистващи материали и да бъдат съпричастни с кампанията. Участниците в акцията по почистване се обединиха около призива да пазим природата чиста и необходимостта от работа и съвместни усилия за превенция на замърсяването на горски територии и пътища, посещавани най-често от граждани и туристи.