Инж. Димчо Радев се срещна с кметове на населени места в община Казанлък

Директорът на „Югоизточно държавно предприятие” Сливен инж. Димчо Радев проведе работна среща с кметове на населени места в община Казанлък. Дискусията се състоя в сградата на Общината по инициатива на инж. Радев, като основни акценти в нея бяха запознаване и формулиране на главните общи задачи и изслушване на мнението по различни теми на кметовете. В срещата също взеха участие кметът на град Казанлък Галина Стоянова и инж. Мирена Татарджийска, директор на Държавно горско стопанство – Казанлък. В края на дискусията, участниците се обединиха около две основни цели, а именно всеки кмет на населено място да проучи алтернативни пътища за движение на тежкотоварни превозни средства за превозване на дървесина, които да бъдат визуализирани в карта, за да се облекчи движението по главните пътища и транспортното натоварване, като полските и горски маршрути да бъдат съгласувани със земеделските стопани по места. Също така, с оглед ограничаване на нарушителите, всеки кмет на населено място да изготви списък със социално слаби жители, които имат нужда от дърва за огрев, за да бъде изработен ред за получаване, като евентуално се намалят цените за снабдяване. Работната среща приключи с призив всички ние да не забравяме, че трябва да пазим гората и че основната ѝ функция не е спомагане на индустриалната дейност на човека, а запазване съществуването на хората.