Изложение на ловни трофеи от благороден елен, 2018 г.

На 19.10.2018 г. се проведе изложение на ловни трофеи от благороден елен. Домакин бе Държавно ловно стопанство „Росица”.

На събитието присъстваха заместник-министърът на МЗХГ Атанас Добрев, кметът на Севлиево д-р Иван Иванов, директорът на СЦДП и домакин инж. Цветелин Миланов и доц. д-р Христо Михайлов, ръководител Катедра „Ловно стопанство“ в ЛТУ. Сред гостите бяха още директорът на Дирекция „Ловно стопанство“ в ИАГ Мирослав Джупаров, директорите на Североизточното държавно предприятие инж. Веселин Нинов, на РДГ – В. Търново инж. Николай Николов, като и директори на държавни ловни и горски стопанства от няколко държавни предприятия.

На изложението бяха показани над 40 трофея добити от 15 горски и ловни стопанства през месец септември 2018 г. Впечатление направи трофей добит на територията на ДЛС „Дунав”– 12,000 кг (224,65 точки по CIC) . Трофеят с най-висока оценка е добит в ДЛС „Паламара” - 232,16 точки по CIC (11,210 кг). ДЛС „Воден-Ири Хисар” показа трофей от най-възрастния елен на изложбата – 14 години. Сред най-добрите се отличи и трофеят на ДЛС „Несебър”. Стопанството представи трофей на 11 годишен екземпляр с тегло 9,715 кг. (претеглен с горна челюст). Чрез метод по напречен срез на кътник за определяне на възрастта от годишните белези на зъбния цимент под микроскоп, еленът бе определен като 12 годишен. Той е отстрелян на 19.09.2018 г. след емоционално издебване с лък. Държавната оценителна комисия му е отсъдила 216,26 точки по CIC и златен медал.

Гостите поздравиха домакините и участниците за всеотдайността и професионализма при стопанисването на благородния елен. Беше отчетен и стремежът на стопанствата и ловните водачи към повишаване на професионализма и ловната култура на служителите и ловците.
Ловните водачи споделиха критериите, по които е направен отстрела. По този начин направиха гостите не само съпричастни към ловния излет, но и споделиха с тях своя опит.