Лесовъди от ЮИДП проведоха Регионално съвещание по стопанисване на горите в ДЛС Тополовград

На 16.06.2022 г. се проведе поредно регионално съвещание по стопанисване на горите в обхвата на ЮИДП ДП Сливен. Събитието се проведе на територията на ТП „ДЛС Тополовград“, а участие в него взеха лесовъди от ТП "ДГС Тунджа", ТП "ДГС Нова Загора", ТП "ДЛС Тополовград", както и горски специалисти от РДГ Сливен и ЮИДП Сливен. По време на съвещанието бяха посетени обекти на територията на стопанството домакин, като дискусията на терен бе на тема спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба при стопанисването на горите, провеждането на лесовъдски мероприятия за създаване, формиране, отглеждане, възобновяване и ползване на горите, както и перспективите за развитие на горските територии. Съвещанието беше изключително ползотворно и градивно, тъй като се поставиха много актуални и наболели въпроси в лесовъдската дейност, чието разрешаване ще спомогне за по-добри резултати в стопанисването на горите на територията на ЮИДП.