МАЩАБНА НЕЗАКОННА СЕЧ УСТАНОВИ ЕКИП НА ЮИДП

По получен сигнал експерти от мобилните групи на Югоизточно държавно предприятие – Сливен установиха мащабна незаконна сеч в района на Мусачево, община Гълъбово. Неправомерно отсечени са над 70 декара гори в общински фонд и 5.5 декара гори в държавни горски територии. Нарушителите са добивали дървесина с документ, който разрешава единствено почистване на мери и пасища. Мобилните екипи на ЮИДП-Сливен са съставили констативен протокол. На нарушителите извършили сеч в ДГТ са съставени актове от служители на ТП ДГС Стара Загора и е конфискувана добитата дървесина. Уведомена е и районната прокуратура, тъй като има нарушение свързано и с търговска дейност. При проверката е констатиран нерегламентиран склад. Задържана е дървесина в размер на около 120 кубика, както и превозно средство ГАЗ с 4 кубика дърва за огрев. Към момента общинската администрация е забранила сечта в района, а договорът на фирмата-нарушител е анулиран.