Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109гд. на територията на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД

Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2019год. на територията на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД

Документи