Пожарите на територията на ЮИДП ДП гр.Сливен в Странджа са овладяни

На 01.04.2022г., около 13:30ч., е подаден сигнал за горски пожар на територията на Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен, в обхвата на ТП ДГС Звездец. Пожарът е определен от експертите на стопанството като низов и е засегнал около 316 дка широколистна и иглолистна гора. В гасенето му са взели участие 22 служители на ДГС Звездец, 8 служители на ДГС Ново Паничарево, 4 служители от ДГС Средец с пожарен автомобил, както и 4 пожарни автомобила от гр. Малко Търново и гр. Бургас. В потушаването на стихията, като доброволци са участвали и кметът на с. Индже Войвода Атанас Димитров и управителят на пчеларска ферма Димитър Станчев с 8 свои работници. Пожарът е локализиран около 23:30 часа същата вечер. От тогава служители на ДГС Звездец са непрестанно на терен, като гасят все още тлееща суха дървесина вътре в пожарището. Друг пожар е възникнал същия ден, в обхвата на ТП ДГС Царево, край с. Синеморец. Причината е скъсан високоволтов кабел, преминаващ през местността. Пожарът е определен като низов и към този момент е загасен. Все още на място има екипи на ДГС Царево, които обхождат периметъра и гасят действащи огнища вътре в засегнатата територия. Опожарената площ е около 400 дка с дъбови и нискостъблени насъждения. Основно са изгорели храсти и мъртва горска постилка. В гасенето на пожара са взели участие 24 служители на ДГС Царево, 10 служители на ДГС Кости, както и 4 пожарни коли от гр. Царево и 3 от гр. Приморско. В борбата с огнената стихия са се включили също и близо 40 доброволци от съседни населени места. Ръководството на ЮИДП ДП гр. Сливен изказват огромна благодарност към служителите и доброволците, взели участие в гасенето на пожара, и апелират за повишено внимание и спазване на правилата за противопожарна безопасност от всички граждани и туристи в горските територии и в близост до тях!