ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПОЛИТИКАТА И ПРАКТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ И ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА В ЮИДП ДП ПРЕЗ 2022Г

Протокол

Документи