ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ГТ -ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮИДП ДП ЗА 2023

ПРОТОКОЛ