С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОТИВ COVID19

ТП ДЛС „ТОПОЛОВГРАД” ОКАЗВА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА ПРОТИВ COVID19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ТОПОЛОВГРАД. УЧАСТИЕ ВЗЕМАТ ДВАМА СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛС „ТОПОЛОВГРАД” С ПРОТИВОПОЖАРЕН АВТОМОБИЛ ТОЙОТА ХАЙЛУКС.

Документи