Списък на насажденията с медоносна растителност от територията на ТП "ДГС Ивайловград"

До заинтересовани лица, които отглеждат пчелни семейства. Уважаеми дами и господа, Приложено Ви представяме списък на насажденията с медоносна растителност в територията на ТП "ДГС Ивайловград", за сведение и съобразяване с намерения за разполагане на пчелни семейства. В списъка са посочени насажденията по горски отдели и по землища на населените места. При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с инж. Любомир Янев - зам.-директор на ТП "ДГС Ивайловград" на място в сградата на ТП.