Ученици и лесовъди от ДГС-Сливен залесиха дръвчета

Ученици и горски експерти от ТП Държавно горско стопанство - Сливен днес заедно залесиха дръвчета в разсадник “Абланово”. Учениците от III “в” клас на НУ “Васил Левски” - гр. Сливен, техните родители и класният им ръководител проявиха изключителен ентусиазъм и с голям интерес изслушаха беседата на експертите как правилно и успешно се засаждат дръвчета, а след това се захванаха за работа. Общо 20 бр. фиданки от дървесния вид ела бяха засадени от децата и лесовъдите през съботния ден. Инициативата премина с много положителни емоции и усмивки, а децата обещаха отново да посетят разсадника, за да наглеждат своите дръвчета.