За инж. Иван Чергеланов гората е първата любов

Звучи парадоксално, но е факт. Днешният директор на Държавно горско стопанство - Стара Загора инж. Иван Чергеланов е започнал работа в гората едва десетгодишен. Той е от град Николаево, област Стара Загора, а първата му работа е като маркировач в ДГС - Гурково. "По това време и други момчета от нашия град през летните ваканции помагахме на горските служители, маркирайки дървета. Именно през тези лета обикнах гората, която стана моя съдба за цял живот. Сигурно за това аз се оказах първият лесовъд в нашия род", споделя 37-годишният директор на едно от най-големите горски стопанства в страната. ДГС - Стара загора е разположено на териториите на четири общини - Стара Загора, Раднево, Гълъбово и Опан. Общата площ на стопанството е 40 хиляди хектара, а по диагонал дължината му достига 120 км. ДГС стопанисва и общинските горски територии на община Стара Загора. "В края на октомври мога със задоволство да отчета, че основната задача пред ръководеното от мен стопанство е изпълнена - осигурихме достатъчно дърва за огрев за местното население. На практика 100 % от заявките са изпълнени, въпреки че тази година се наблюдава презапасяване и хората поискаха над два пъти повече дърва, отколкото миналата година", разказва инж.Чергеланов. В момента кубикът дърва, излизащ от горското стопанство, е на цена 72,60 лв., а 2000 домакинства от четирите общини са се възползвали от услугата. Общото количество продадени на населението дърва е над 16 хиляди кубика. Още от сега директорът си е поставил за цел следващата година този процес да е приключил до края на месец септември. ДГС - Стара Загора е едно от малкото горски стопанства в България, което има собствен пчелин и лиценз за търговия с мед. В момента един горски служител се грижи за 40 кошера, които дават годишно между 300 и 400 килограма мед. Продукцията се реализира на пазара. Десет лева е цената на килограм мед от пчелина на стопанството. Кошерите се намират на територията на разсадника на стопанството в старозагорския квартал "Зора". Тази година четиримата работника в разсадника са произвели 200 хиляди фиданки за залесяване. Дръвчетата отиват за нуждите не само за стопанството в Стара Загора, но и за други горски стопанства. Инж. Иван Чергеланов е директор на стопанството от 2016 година. Професионалната си кариера в горите започва като лесничей, след завършване на Лесо-техническия институт в София. Лесоинженерът е бакалавър по горско стопанство и магистър по ловно стопанство. Днес той ръководи 55 служители. Едва 18-годишен Чергеланов става ловец. "За мен ловът е начин за разтуха. Срещите и добрата дума с приятели ме зареждат с нови сили. Стриктен съм обаче за дисциплината и безусловното спазване на законовите порядки. Затова бракониерството, посегателството на гората и умишлените пожари могат да ме ядосат истински. Иначе всички знаят, че трудно излизам от нерви", казва инж. Чергеланов, който винаги е безкомпромисен, когато се сблъска с лъжа или неизпълнени обещания.