slide

Политика за оповестяване на информацията

Годишен финансов отчет 2022г
Годишен финансов отчет 2022г
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЮИДП ДП
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЮИДП ДП
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УС НА ЮИДП ДП
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УС НА ЮИДП ДП
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЮИДП ДП СЛИВЕН
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЮИДП ДП СЛИВЕН
ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ
ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ
Правилник за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие ДП
Правилник за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие ДП
Информация за управителния съвет
Информация за управителния съвет
Финансова информация 2022
Финансова информация 2022
Първо тримесечие 2023
Първо тримесечие 2023
Бизнес програма 2022-2024
Бизнес програма 2022-2024