slide

Политика за оповестяване на информацията

Отчет бизнес програма 2023г.
Отчет бизнес програма 2023г.
Справка за начислените и изплатени възнаграждения на членовете на УС на ЮИДП за първо трим. на 2024г.
Справка за начислените и изплатени възнаграждения на членовете на УС на ЮИДП за първо трим. на 2024г.
ОТЧЕТ 1 ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024г
ОТЧЕТ 1 ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024г
ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ 2023г
ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ 2023г
Годишен финансов отчет 2022г
Годишен финансов отчет 2022г
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЮИДП ДП
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЮИДП ДП
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УС НА ЮИДП ДП
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УС НА ЮИДП ДП
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЮИДП ДП СЛИВЕН
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЮИДП ДП СЛИВЕН
ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ
ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ
Правилник за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие ДП
Правилник за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие ДП
Информация за управителния съвет
Информация за управителния съвет
Финансова информация 2022
Финансова информация 2022
Първо тримесечие 2023
Първо тримесечие 2023
Бизнес програма 2022-2024
Бизнес програма 2022-2024