slide

Планове и разчети

Годишен план за ползване на дървесина 2024г.
Файл
Добавен
25.06.2024 / ДГС Маджарово
Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Стара река през 2024 год.
Файл
Добавен
13.06.2024 / ДГС Стара река
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2024 Г
Файл
Добавен
28.05.2024 / ДГС Стара Загора
Допълнителен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
23.05.2024 / ДЛС Несебър
Годишен план
Файл
Добавен
21.05.2024 / ДГС Кости
Коригиран годишен план за ползване на дървесина за 2024 г.
Файл
Добавен
14.05.2024 / ДГС Сливен
Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Стара река през 2024 год.
Файл
Добавен
02.05.2024 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина za 2024г
Файл
Добавен
15.04.2024 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина 2024
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2024г.
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2024 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
21.03.2024 / ДГС Средец
Допълнителен годишен план за ползване на дървесина 2024г.
Файл
Добавен
15.03.2024 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина през 2024 год. -ОГТ
Файл
Добавен
28.02.2024 / ДЛС Ропотамо
корекция на годишен план за ползване на дървесина 2024 год.
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Малко Търново
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина и продажба по ценоразпис на добита дървесина в Общински гори на Община Бургас
Файл
Добавен
13.02.2024 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
12.02.2024 / ДГС Сливен
Годишен план 2024г.
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДЛС Несебър
Годишен план 2024
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Кипилово
Годишен план 2024г.
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Карнобат