slide

Планове и разчети

Годишен план за ползване на дървесина през 2024 год. -ОГТ
Файл
Добавен
28.02.2024 / ДЛС Ропотамо
корекция на годишен план за ползване на дървесина 2024 год.
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Малко Търново
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина и продажба по ценоразпис на добита дървесина в Общински гори на Община Бургас
Файл
Добавен
13.02.2024 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
12.02.2024 / ДГС Сливен
Годишен план 2024г.
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДЛС Несебър
Годишен план 2024
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Кипилово
Годишен план 2024г.
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Карнобат
ГОД.ПЛАН
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Граматиково
ГОД.ПЛАН
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Граматиково
ГОД.ПЛАН
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Граматиково
ГОД.ПЛАН
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Граматиково
ГОД.ПЛАН
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Граматиково
ГП 2023
Файл
Добавен
30.01.2024 / ДГС Карнобат
Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2024 год.
Файл
Добавен
30.01.2024 / ДГС Бургас
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
29.01.2024 / ДГС Средец
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2024 Г
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина през 2024г.
Файл
Добавен
25.01.2024 / ДГС Стара река
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2024г.
Файл
Добавен
23.01.2024 / ДГС Айтос
Годишен план за редовни + преходни за 2024 г.
Файл
Добавен
19.01.2024 / ДГС Н. Паничарево