slide

Годишен план за производство на фиданки

Годишен план за производство на фиданки 2022 / 2023г. на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Несебър
Годишен план за производство на фиданки
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Царево
Годишен план за производството на фиданки през 2021/2022г.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ПРЕЗ ВЕГЕТАТИВНАТА 2020/2021 ГОД. НА ТП ДГС-КАРНОБАТ
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Карнобат
Годишен план за производство и облагор. на фиданки през вегетативната 2020/2021 год. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Айтос
Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2019/2020 година на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Айтос
Годишен план за произдоство на фиданки 2019/2020г.
Файл
Добавен
29.01.2020 / ДЛС Несебър
Годишен план за производство на фиданки
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Царево