Годишен план за ползване на дървесина

ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2022 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. - редовни и преходни насаждения
Файл
Добавен
18.01.2022 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
17.01.2022 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2022г.
Файл
Добавен
25.11.2021 / ДГС Стара река - Кипилово
Годишен план за ползване на дървесина 2022г.
Файл
Добавен
19.11.2021 / ДГС Хасково
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2022Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Стара Загора
Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДЛС Мазалат
Годишен План за ползване за ЛФ 2022г.
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Котел
Променен Годишен план за ползване за 2021г
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина за 2022г. за ТП ДГС Твърдица
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Твърдица
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 година
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Гурково
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 год.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДЛС Ропотамо
Годишен план за ЛФ 2022 г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина ТП ДГС Мъглиж 2022 г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Мъглиж
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДЛС Мазалат
Годишен план за 2022
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина 2022г.
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДГС Ивайловград
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2022 Г. НА ТП "ДЛС ТОПОЛОВГРАД"
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДЛС Тополовград