Годишен план за ползване на дървесина

Одобрена промяна на годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
30.06.2022 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
16.06.2022 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина за 2022г.
Файл
Добавен
08.06.2022 / ДГС Звездец
ГП 2022
Файл
Добавен
26.05.2022 / ДГС Котел
Годишен план за ползване
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Котел
Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2022 год.
Файл
Добавен
10.05.2022 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г
Файл
Добавен
27.04.2022 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
21.03.2022 / ДГС Тунджа
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2022г.. в горските територии - държавна собственост.
Файл
Добавен
14.03.2022 / ДГС Айтос
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2022 Г
Файл
Добавен
28.02.2022 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2022 г
Файл
Добавен
10.02.2022 / ДГС Стара Загора
Коригиран годишен план за ползване на дървесина към 25. 01. 2022г.
Файл
Добавен
09.02.2022 / ДГС Маджарово
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2022г.
Файл
Добавен
01.02.2022 / ДЛС Несебър
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
31.01.2022 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 год.
Файл
Добавен
27.01.2022 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина за 2022год.
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Тунджа
годишен план 2022
Файл
Добавен
25.01.2022 / ДЛС Граматиково
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2022 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. - редовни и преходни насаждения
Файл
Добавен
18.01.2022 / ДГС Н. Паничарево