Годишен план за ползване на дървесина

ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021г.
Файл
Добавен
16.04.2021 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021 година.
Файл
Добавен
08.04.2021 / ДГС Айтос
ГОДИШЕН ПЛАН ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
26.03.2021 / ДЛС Граматиково
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ 2021г
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.02.2021 / ДГС Малко Търново
годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2021г.
Файл
Добавен
19.02.2021 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.
Файл
Добавен
01.02.2021 / ДГС Нова Загора
ГП ЗА 2021г.
Файл
Добавен
29.01.2021 / ДГС Котел
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Твърдица
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Тунджа за 2021г.
Файл
Добавен
25.01.2021 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина за 2021г.
Файл
Добавен
22.01.2021 / ДГС Звездец
ГОД.ПЛАН ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2021 Г.
Файл
Добавен
21.01.2021 / ДЛС Граматиково
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2021 Г. НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. КАРНОБАТ
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Карнобат
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Кости
Годишен план
Файл
Добавен
14.01.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина 2021_2
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Царево
Годишен план за производство на дървесина на ТП ДГС Казанлък за 2021 година
Файл
Добавен
30.11.2020 / ДГС Казанлък