Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина 2019 - допълнителен
Файл
Добавен
22.10.2019 / ДГС Н. Паничарево
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии държавна собственост.
Файл
Добавен
11.10.2019 / ДГС Бургас
Променен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
24.09.2019 / ДГС Малко Търново
Одобрен годишен план
Файл
Добавен
24.09.2019 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина - септември 2019 г.
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 год.
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДГС Звездец
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019г
Файл
Добавен
12.09.2019 / ДГС Айтос
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019 Г.
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Стара Загора
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
03.09.2019 / ДГС Средец
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2019
Файл
Добавен
26.08.2019 / ДЛС Граматиково
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Стара река
Одобрен променен Годишен план за ползване на дървесина за 2019г.
Файл
Добавен
30.07.2019 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2019 г.
Файл
Добавен
11.07.2019 / ДГС Айтос
Променен одобрен годишен план за ползване на дървесина.
Файл
Добавен
26.06.2019 / ДГС Стара река
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии държавна собственост.
Файл
Добавен
21.06.2019 / ДГС Бургас
променен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
23.05.2019 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползвене на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
15.05.2019 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019Г. В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Стара Загора
Одобрен променен годишен план за 2019г.
Файл
Добавен
24.04.2019 / ДГС Царево