Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
28.10.2020 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
22.10.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.10.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.10.2020 / ДГС Тунджа
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
05.10.2020 / ДГС Кости
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
05.10.2020 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2020
Файл
Добавен
25.09.2020 / ДГС Стара река
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
14.09.2020 / ДГС Кости
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
14.09.2020 / ДГС Нова Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020 г.
Файл
Добавен
11.09.2020 / ДГС Средец
Променен годишен план за ползване ДГС Котел
Файл
Добавен
04.09.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
27.08.2020 / ДГС Стара река
годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
17.08.2020 / ДЛС Граматиково
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2020
Файл
Добавен
11.08.2020 / ДГС Стара река
Променен годишен план за ползване 31.07.2020г
Файл
Добавен
07.08.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
06.08.2020 / ДГС Малко Търново
Променен Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2020 год.
Файл
Добавен
24.07.2020 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина 02.07.2020г.
Файл
Добавен
15.07.2020 / ДГС Котел
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
14.07.2020 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина 2020-3
Файл
Добавен
13.07.2020 / ДГС Царево