Годишен план за ползване на дървесина

Одобрен Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Бургас през 2020 год.
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Бургас
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Сливен за 2020 година
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Сливен
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС МАДЖАРОВО ЗА 2020 ГОДИНА
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Маджарово за 2019 година. Коригиран.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване 2020 г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДЛС Мазалат
Годишен план 2020г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Звездец
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“-ЯМБОЛ ЗА 2020 г.
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2020г. на ТП"ДГС Хасково"
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Хасково
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина - 2020 година
Файл
Добавен
04.11.2019 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина 2019
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ДП " ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ЗА 2020 г
Файл
Добавен
31.10.2019 / Централно Управление
Годишен план за ползване на дървесина 2019 - допълнителен
Файл
Добавен
22.10.2019 / ДГС Н. Паничарево
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии държавна собственост.
Файл
Добавен
11.10.2019 / ДГС Бургас
Променен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Нова Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
24.09.2019 / ДГС Малко Търново
Одобрен годишен план
Файл
Добавен
24.09.2019 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина - септември 2019 г.
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДГС Средец