slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6715 ДГС Тича 21.06.2023 Бб, см, здгл, трп, бк, здб, ива, гбр, 2321 Процедури за добив на дървесина 19,844.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6714 ДГС Тича 21.06.2023 Бб, см, здгл, трп, бк, здб, ива, гбр, 2320 Процедури за добив на дървесина 48,723.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6713 ДГС Тича 21.06.2023 Бб, см, здгл, бк, трп, гбр, яв, брз, здб, 2319 Процедури за добив на дървесина 41,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6712 ДГС Тича 21.06.2023 Бб, см, бк, здб, гбр, трп, яв, ива, 2318 Процедури за добив на дървесина 47,066.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6711 ДГС Стара река 22.06.2023 23.06.2023 бб,бк,здб,бл,гбр,пр 2308-E Процедури за продажба на дървесина 155,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6710 ДГС Котел 02.06.2023 см 26 Процедури за добив на дървесина 8,681.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6709 ДГС Казанлък 20.06.2023 12-23-203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,763.21 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6708 ДГС Котел 31.05.2023 цр,бл,кгбр 24 Процедури за добив на дървесина 31,607.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6707 ДГС Стара Загора 15.06.2023 бб, чб, кдб, цр, бл, мждр 235118 Процедури за добив на дървесина 33,575.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6706 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бб,здл,бр,цр,гбр,здб 2311 Процедури за добив на дървесина 614,691.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6705 ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 бк,трп,гбр,яв,брс,здв,яс 2310 Процедури за добив на дървесина 55,351.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6704 ДГС Чирпан 22.06.2023 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6703 ДГС Чирпан 19.06.2023 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6702 ДЛС Граматиково 26.05.2023 дб Обект №4 /2324-3/, под.184к, 184и Процедури за продажба на дървесина 60,582.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6701 ДГС Чирпан 29.05.2023 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6700 ДГС Кипилово 05.06.2023 чб,бб,см,бк,здб,гбр,трп,врб,яв,брз,ак 2312 Процедури за добив на дървесина 48,899.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6699 ДГС Стара река 01.06.2023 ....... 0000 Процедури за добив на дървесина Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6698 ДГС Кипилово 30.05.2023 Договаряне Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6697 ДГС Свиленград 02.06.2023 2023-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,618.62 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6696 ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 2312-1 Процедури за продажба на дървесина 137,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача