Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3655 ДГС Тича 10.12.2019 1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 520 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 35,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
3654 ДГС Кости 09.12.2019 2001-1, 2010-1 и 2011-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
847 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 2051 куб.м.
бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд
Процедури за продажба на дървесина 154,176.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2001-1, № 2010-1 и № 2011-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3653 ДГС Гурково 11.12.2019 204105,204106,204107,204108,204109,204110,204111,204112,204113,204114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2617 куб.м. 278 куб.м. 0 куб.м. 5044 куб.м. 2445 куб.м. 825 куб.м. 11209 куб.м.
бб,чб,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,брк
Процедури за добив на дървесина 311,118.27 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3652 ДГС Сливен 13.12.2019 20-01 и 20-02
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
68 куб.м. 29 куб.м. 59 куб.м. 1327 куб.м. 576 куб.м. 415 куб.м. 2474 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 164,206.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3651 ДГС Сливен 12.12.2019 2013 и 2014
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
140 куб.м. 55 куб.м. 12 куб.м. 1614 куб.м. 884 куб.м. 277 куб.м. 2982 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 119,580.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3650 ДГС Кости 09.12.2019 2001; 2010; 2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
847 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 2051 куб.м.
здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд, гбр
Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е; 11:н; 16:г; 18:к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к) и № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3649 ДГС Средец 12.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1835 куб.м. 2547 куб.м. 211 куб.м. 548 куб.м. 192 куб.м. 0 куб.м. 5333 куб.м.
чб, бб, бл, здб, кдб, срлп, мжд
Процедури за добив на дървесина 197,113.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина и 2. Товарене, транспортиране (подвоз) и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път Виж пълна информация
3648 ДЛС Мазалат 12.12.2019 2005, 2011, 2012, 2013
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 354 куб.м. 3527 куб.м. 40 куб.м. 4207 куб.м.
здб,гбр,бк,бб,цр,бл
Процедури за добив на дървесина 182,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2005, 2011, 2012, 2013 на 12.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3647 ДЛС Мазалат 12.12.2019 2008, 2009
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см, бк,бб,
Процедури за добив на дървесина 93,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 12.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3646 ДГС Гурково 10.12.2019 204105, 204107, 204108, 204110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2384 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 2558 куб.м. 2304 куб.м. 825 куб.м. 8095 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,трп,яв,яс,
Процедури за продажба на дървесина 606,479.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
3645 ДГС Котел 05.12.2019 Събиране на оферти с обява 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните и периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца"" на работници и служители на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3644 ДЛС Мазалат 12.12.2019 2005-1, 2011-1, 2012-1,2013-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 354 куб.м. 1527 куб.м. 40 куб.м. 2207 куб.м.
здб, гбр, бк, бб, цр, бл,
Процедури за продажба на дървесина 163,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2005-1, 2011-1, 2012-1 и 2013-1 на 12.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3643 ДЛС Мазалат 12.12.2019 2008-1, 2009-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
Процедури за продажба на дървесина 284,752.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2008-1 и 2009-1 на 12.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3642 ДГС Н. Паничарево 06.12.2019 20-1;20-2;2001-2;2002-2;2003-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
876 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1911 куб.м. 1952 куб.м. 437 куб.м. 5176 куб.м.
бл,цр,гбр,срлп,избк,кгбр,трп,изгор;мжд;
Процедури за продажба на дървесина 444,001.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 20-1, № 20-2, № 2001-2, № 2002-2 и № 2003-2, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
3641 ДГС Н. Паничарево 06.12.2019 2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 646 куб.м. 773 куб.м. 12 куб.м. 1468 куб.м.
бл,цр,гбр,срлп,избк,кгбр,трп,изгор;мжд;
Процедури за добив на дървесина 32,999.18 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2004 (отдели, подотдели - 384 л, м; 393 з; 395 г , е; 419 а) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
3640 ДГС Н. Паничарево 06.12.2019 2001;2002;2003;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
859 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 1911 куб.м. 1952 куб.м. 425 куб.м. 5163 куб.м.
бл,цр,гбр,мжд,,избк,кгбр,трп,изгор;
Процедури за добив на дървесина 122,196.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (отдели, подотдели - 175 д ; е ; ж ; з), № 2002 (отдели, подотдели – 309 е ; к), № 2003 (отдели, подотдели - 314 а ; б ; в ; г ; д) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
3639 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1611 куб.м. 1024 куб.м. 0 куб.м. 1426 куб.м. 2270 куб.м. 0 куб.м. 6331 куб.м.
чб,бб,дгл
Продажба на стояща дървесина на корен 289,806.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
3638 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2002,2003,2005
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1061 куб.м. 57 куб.м. 28 куб.м. 45 куб.м. 772 куб.м. 699 куб.м. 2759 куб.м.
бк,ак,чб,бб
Продажба на стояща дървесина на корен 145,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2002, 2003, 2005 Виж пълна информация
3637 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 572 куб.м. 368 куб.м. 29 куб.м. 2253 куб.м. 49 куб.м. 3325 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
Процедури за продажба на дървесина 224,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3636 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 355 куб.м. 269 куб.м. 29 куб.м. 3933 куб.м. 49 куб.м. 4689 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
Процедури за добив на дървесина 177,758.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация