Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4767 ДГС Мъглиж 17.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 268 куб.м. 19 куб.м. 118 куб.м. 131 куб.м. 32 куб.м. 568 куб.м.
здб, блг, цр, чб, бб, чб
203157 Процедури за продажба на дървесина 35,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203157 на 17.11.2020 год. Виж пълна информация
4766 ДГС Свиленград 16.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 371 куб.м. 0 куб.м. 439 куб.м.
здб,цр,бл,мжд,лп
2008-7, 2022-4 Процедури за продажба на дървесина 31,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от ДГТ на ТП ДГС Свиленград- Обект № 2008-7, № 2022-4 Виж пълна информация
4765 ДГС Айтос 28.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м.
бл,цр
2049 Процедури за добив на дървесина 278.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2049. Виж пълна информация
4764 ДГС Елхово 13.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 480 куб.м. 0 куб.м. 518 куб.м.
цр;бл;кдб
2028 Процедури за добив на дървесина 10,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2028 Виж пълна информация
4763 ДГС Твърдица 13.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1000 куб.м. 430 куб.м. 33 куб.м. 812.42 куб.м. 1721.9 куб.м. 407.68 куб.м. 4405 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,брз,яв
№2003,№2019,№2027 и №2028 Процедури за продажба на дървесина 316,330.86 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4762 ДГС Ивайловград 01.12.2020 Открита процедура 8,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС ИВАЙЛОВГРАД Виж пълна информация
4761 ДГС Ивайловград 10.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на ПП Депа на територията на ТП ДГС Ивайловград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4760 ДГС Малко Търново 30.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м.
чб
1,7-4 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 537.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добите дървесина от склад Виж пълна информация
4759 ДГС Маджарово 11.11.2019 2093 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,880.27 лв. без ДДС
Предмет: „Подпомагане на естественото възобновяване, чрез изсичане на подлес в и около котлите за Обект № 2093 на територията на ТП ДГС Маджарово“. Виж пълна информация
4758 ДГС Казанлък 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 876.6 куб.м. 97.4 куб.м. 1172 куб.м.
бк
2040 Процедури за добив на дървесина 48,357.02 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обест 2040 Виж пълна информация
4757 ДГС Казанлък 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 276.6 куб.м. 97.4 куб.м. 572 куб.м.
бк
2040 Процедури за продажба на дървесина 42,687.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад в обект 2040 Виж пълна информация
4756 ДГС Казанлък 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
740 куб.м. 128 куб.м. 0 куб.м. 227.7 куб.м. 842.3 куб.м. 0 куб.м. 1938 куб.м.
чб,бб,бк,гбр
2039, 2041 Продажба на стояща дървесина на корен 93,572.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на корен от обекти 2039 и 2041 Виж пълна информация
4755 ДГС Мъглиж 22.11.2020 Открита процедура 7,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“а поръчка Виж пълна информация
4754 ДГС Мъглиж 22.11.2020 Открита процедура 2,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4753 ДГС Айтос 29.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33.42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18.27 куб.м. 51.69 куб.м.
избк
2012-12/2045-03 Процедури за продажба на дървесина 4,614.06 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 29.10.2020 г. Виж пълна информация
4752 ДГС Средец 10.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 30 куб.м. 3 куб.м. 65 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м.
бл, цр
2022 Продажба на стояща дървесина на корен 15,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4751 ДГС Айтос 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 4.8 куб.м. 35 куб.м.
избк
2025-09 Процедури за продажба на дървесина 2,833.90 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Айтос на 09.11.2020г. чрез търг с тайно наддаване. Виж пълна информация
4750 ДГС Твърдица 06.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
844 куб.м. 480 куб.м. 35 куб.м. 916.2 куб.м. 1725.4 куб.м. 307.6 куб.м. 4318 куб.м.
бук,брз,явор,гбр,бл,бб,чб,смбздгл
№2003,№2028 и №2029 Процедури за добив на дървесина 111,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на ретиторията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4749 ДГС Малко Търново 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 116 куб.м. 116 куб.м. 58 куб.м. 297 куб.м.
бл, цр, кгбр
2023-1 Процедури за продажба на дървесина 19,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4748 ДГС Малко Търново 09.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 700 куб.м. 698 куб.м. 348 куб.м. 1771 куб.м.
изгор, избк, гбр, трп, цр, бл, кгбр
2024 Процедури за добив на дървесина 41,948.48 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии Виж пълна информация