slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6491 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб 2317 Процедури за добив на дървесина 74,390.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6490 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб,дри 2316 Процедури за добив на дървесина 66,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6489 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб,бл,дри,мжд,цр 2315 Процедури за добив на дървесина 55,790.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6488 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,чб 2314 Процедури за добив на дървесина 62,570.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6487 ДГС Айтос 29.12.2022 бб,бл,гбр,мжд,срлп,цр,чб 2313 Процедури за добив на дървесина 76,885.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6486 ДГС Айтос 29.12.2022 чб 2312 Процедури за добив на дървесина 36,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6485 ДГС Айтос 29.12.2022 бл,гбр,дб,здб,кгбр,мжд,цр 2308 Процедури за добив на дървесина 102,693.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6484 ДГС Стара Загора 04.01.2023 235202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,869.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6483 ДГС Маджарово 05.01.2023 2391, 2392 Лесокултурни мероприятия 334,076.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6482 ДГС Котел 07.12.2022 бк,гбр 58 Процедури за добив на дървесина 3,426.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6481 ДГС Казанлък 22.12.2022 12-23-202 Лесокултурни мероприятия 23,757.74 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6480 ДГС Казанлък 22.12.2022 12-23-201 Лесокултурни мероприятия 17,987.06 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6479 на ДГС Сливен от 22.12.2022 е прекратена!
6479 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2301 и № 2306 Процедури за добив на дървесина 666,103.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6478 ДЛС Тополовград 23.12.2022 бл, цр, кдб, здб, ак 2305, 2306, 2307 и 2309 Процедури за добив на дървесина 80,872.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6477 ДГС Елхово 22.12.2022 № 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 144,742.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6476 ДГС Сливен 22.12.2022 широколистни и иглолистни № 2307, № 2308, № 2309 Процедури за добив на дървесина 237,258.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6475 ДГС Сливен 21.12.2022 широколистни и иглолистни № 2302, № 2304, № 2310, № 2311, № 2315 Процедури за добив на дървесина 407,363.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6474 ДГС Кипилово 21.12.2022 см, гбр, ела, бк, трп, бб, брз, здб, здгл, врб, яв, мждр, шс, ак, чб, чрш, кл, тлс, кгбр, бл 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 Процедури за добив на дървесина 488,170.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6473 ДГС Ивайловград 22.12.2022 бл;здб;кдб;бк;гбр;чб;бб; 2304;2306;2314;2315; Процедури за добив на дървесина 187,920.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6472 ДГС Н. Паничарево 21.12.2022 бл,цр,гбр,срлп,мжд,кгбр №2314 Процедури за добив на дървесина 70,882.00 лв. без ДДС Профил на купувача