Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4581 ДГС Карнобат 12.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 379 куб.м. 0 куб.м. 379 куб.м.
шир
2015 Процедури за добив на дървесина 8,497.18 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2015, отд. 252 ,, ж“ Виж пълна информация
4580 ДГС Ивайловград 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 478 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 480 куб.м.
чб; бб; дб; бл;
2002; Продажба на стояща дървесина на корен 12,994.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4579 ДГС Ивайловград 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7892 куб.м. 0 куб.м. 8153 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2016; 2018; 2019; Процедури за добив на дървесина 222,557.75 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4578 ДГС Ивайловград 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3816 куб.м. 0 куб.м. 4077 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004-1; 2008-1; 2009-1;2011-1;2015-1;2016-1;2018-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 285,467.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
4577 ДГС Казанлък 27.08.2020 Процедури за добив на дървесина 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад “Бузовград” до дома на клиента в рамките на населените места Виж пълна информация
4576 ДГС Звездец 28.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 528 куб.м. 600 куб.м. 32 куб.м. 1285 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, трп
Обект №2025 и Обект №2026 Процедури за добив на дървесина 30,496.94 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина за Обекти № 2025 и №2026 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
4575 ДГС Звездец 28.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
267 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 693 куб.м. 1263 куб.м. 9 куб.м. 2237 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, бб,чб
Обект №2020, Обект № 2023 и Обект №2024 Продажба на стояща дървесина на корен 103,562.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2020 , ОБЕКТ №2023 И ОБЕКТ №2024 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4574 ДГС Кипилово 27.08.2020 212-1 Процедури за продажба на дървесина 19,305.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 212-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4573 ДГС Кипилово 27.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 130 куб.м. 130 куб.м. 56 куб.м. 580 куб.м.
бк, гбр, здб,
212 Процедури за добив на дървесина 15,698.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 212 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4572 ДГС Хасково 27.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2056 куб.м. 0 куб.м. 2056 куб.м.
бл, цр, кгбр, ак
2027, 2028 Процедури за добив на дървесина 65,792.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитрвоград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4571 ДГС Айтос 27.08.2020 1914,2005,2011,2025,2035 Процедури за добив на дървесина 2,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация относно провеждане на Открит конкурс на 27.08.2020г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина за собствените нужди на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
4570 ДГС Бургас 25.08.2020 Събиране на оферти с обява 1,485.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС-Бургас”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
4569 ДГС Казанлък 26.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 851 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2032 Процедури за продажба на дървесина 63,675.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект 2032 Виж пълна информация
4568 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 33 куб.м. 1 куб.м. 57 куб.м. 353 куб.м. 11 куб.м. 470 куб.м.
гбр, бк, бб, длг, здб, лп
2046-1 Процедури за продажба на дървесина 34,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2046-1 на 31.08.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4567 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 33 куб.м. 1 куб.м. 57 куб.м. 553 куб.м. 11 куб.м. 670 куб.м.
гбр, бк, бб, длг, здб, лп
2046 Процедури за добив на дървесина 24,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2046 на 31.08.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4566 ДЛС Тополовград 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 125 куб.м. 8 куб.м. 220 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м.
чб;бб;бл
2023 Процедури за добив на дървесина 9,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2023 Виж пълна информация
4565 ДГС Свиленград 25.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 155.31 куб.м.
чб,бб
2015-5 Процедури за продажба на дървесина 13,201.35 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4564 ДГС Чирпан 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 459 куб.м. 25 куб.м. 925 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 1601 куб.м.
бб, чб, бл, лп, мжд, цр, здб
206137, 206138 и 206139 Процедури за добив на дървесина 36,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206137, 206138 и 206139 за местни търговци Виж пълна информация
4563 ДГС Чирпан 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
355 куб.м. 236 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 709 куб.м. 0 куб.м. 1387 куб.м.
ак, бк, гбр, здб
206109 и 206134 Продажба на стояща дървесина на корен 67,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206109 и 206134 Виж пълна информация
4562 ДГС Сливен 25.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1295 куб.м. 764 куб.м. 150 куб.м. 2344 куб.м.
иглолистна и широколистна
2046А, 2051А, 2053, 2054 Продажба на стояща дървесина на корен 88,718.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация