Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5422 ДГС Гурково 08.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1112 куб.м. 907 куб.м. 0 куб.м. 2036 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,цр,мждр,кл,трп,яв,яс
214106, 214131 Процедури за добив на дървесина 84,927.43 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5421 ДГС Кипилово 07.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 27 куб.м.
бб,чб, дри
213-1 Процедури за продажба на дървесина 2,495.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 213-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
5420 ДГС Сливен 08.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 539 куб.м. 1249 куб.м. 0 куб.м. 1788 куб.м.
широколистна
2140Б Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5419 ДГС Казанлък 06.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
102 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 234.8 куб.м. 1447.2 куб.м. 0 куб.м. 1833 куб.м.
чб,бб
2132 Продажба на стояща дървесина на корен 69,911.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2132 Виж пълна информация
5418 ДГС Сливен 06.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 182 куб.м. 207 куб.м.
широколистна
21-03 Процедури за продажба на дървесина 15,352.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5417 ДЛС Мазалат 05.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 244 куб.м. 1 куб.м. 97 куб.м. 172 куб.м. 23 куб.м. 644 куб.м.
бб,здгл,здб,гбр,бк,чб
2129-1 Процедури за продажба на дървесина 48,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2129-1 на 05.07.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5416 ДГС Казанлък 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
здб,бл,гбр,цр
2131 Процедури за продажба на дървесина 19,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2131 Виж пълна информация
5415 ДГС Казанлък 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 468 куб.м. 0 куб.м. 474 куб.м.
здб,бл,гбр,цр
2131 Процедури за добив на дървесина 18,550.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2131 Виж пълна информация
5414 ДГС Котел 06.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1375 куб.м. 0 куб.м. 1375 куб.м.
бк, гбр, цр, бл, здб, кгбр
37 Процедури за добив на дървесина 35,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 37- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5413 ДЛС Мазалат 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 100 куб.м. 31 куб.м. 239 куб.м.
гбр, здб, цр, бл
2131-1 Процедури за продажба на дървесина 17,733.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2131-1 на 01.07.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5412 ДЛС Мазалат 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 200 куб.м. 31 куб.м. 339 куб.м.
гбр, здб, цр, бл
2131 Процедури за добив на дървесина 8,872.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2131 на 01.07.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5411 ДГС Свиленград 29.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва и др. за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5410 ДГС Свиленград 20.07.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 995.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на компютърна конфигурация / сървър / за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
5409 ДГС Ивайловград 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6229 куб.м. 0 куб.м. 6268 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;чб;
2104; 2105;2109; 2111; 2115; 2117; Процедури за добив на дървесина 169,063.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти № 2104; 2105;2109; 2111; 2115; 2117; Виж пълна информация
5408 ДГС Ивайловград 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3095 куб.м. 0 куб.м. 3134 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;чб;
2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1; Процедури за продажба на дървесина 216,356.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1; Виж пълна информация
5407 ДГС Айтос 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 170 куб.м. 29 куб.м. 222 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 265 куб.м.
бб,чб,чдб,кгбр
2128 Процедури за добив на дървесина 6,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2128. Виж пълна информация
5406 ДГС Бургас 30.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 345 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1618 куб.м. 0 куб.м. 1986 куб.м.
бл, цр, здб, кгбр, мжд, здб
2105 Процедури за добив на дървесина 43,618.53 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Ала Тепе” и временен склад "Меден рид" в землището на с. Росен, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2105 - отдели/подотдели:257-б, 257-е, 258-д, 258-а, 259-а, 261-и, 385-б, 385-ж, 385-л - общо количество 1986 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас" Виж пълна информация
5405 ДГС Казанлък 29.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 454 куб.м. 0 куб.м. 465 куб.м.
здб,бк,гбр
2130 Процедури за продажба на дървесина 32,625.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2130 Виж пълна информация
5404 ДГС Айтос 18.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Айтос - за срок от 12 месеца“

3000 лв без ДДС

дата-18.06.2021г.
Виж пълна информация
5403 ДГС Сливен 29.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 4 куб.м. 3 куб.м. 157 куб.м. 1212 куб.м. 137 куб.м. 1574 куб.м.
широколистна
2116В Продажба на стояща дървесина на корен 61,609.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация